Скандал във ВСС заради случайното разпределение във ВАС

Проверка на случайното разпределение на делата във ВАС стана причина за скандал на последното заседание на Висшия съдебен съвет.

На свое заседание през февруари Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС взе решение да извърши проверки на случайното разпределение на делата във ВАС, Върховния касационен съд и Софийския градски съд. Проверките във ВАС и ВКС бяха направени съответно на 18 и 29 март, а тази на СГС предстои – определената дата е 8 април.

Във връзка с ревизията във ВАС председателят на комисията Незабравка Стоева е изискала допълнителна информация от Георги Колев, а именно - колко са командированите магистрати във ВАС, колко и кои лица имат администраторски права, кои лица имат пароли за достъп до системата. Председателят на ВАС изрази недоволство, че на 18 март в съда са  отишли на проверка 10 души, повечето от които не познава. Научил, че сред тях има представители на две неправителствени организации – Българския институт за правни инициативи (БИПИ) и Програма за развитие на съдебната система (ПРСС). Председателят на ВАС заяви, че все още няма констатации от проверката, попита защо едва сега му е пратено това писмо с допълнителни искания, а не е сторено по-рано, как са избрани тези две НПО, защото останалите, които членуват в Гражданския съвет към ВСС, не знаят за това, как и по какъв начин са определени членовете от комисията към ВСС, които да участват в проверката, има ли въобще регламент, по който да се извършат тези проверки. Освен това, според него друка комисия към ВСС, а именно -  Комисията "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика", е компетентна да извършва подобни проверки.

В отговор г-жа Стоева обясни, че Годишната програма на съвета е приета с решение на ВСС и именно в тази програма се предвижда комисията, която тя председателства, да извърши проверки на случайното разпределие на дела. Не само това, има и График за изпълнение на неотложни мерки във връзка с Механизма на сътрудничество, приет от правителството, където изрично се казва, че трябва да се провери случайното разпределение на делата във ВАС, ВКС и СГС с оглед изготвянето на оценка на риска от манипулации на системата. Нещо повече, както в Графика, така и в Годишната програма е залегнало участието на външни експерти. Що се отнася до участвалите представители на неправителствени организации, то същите са били поканени заради опита и експертизата си в областта. 

В резултат на създалате се ситуация с 15 гласа "за", 4 "против" и двама "въздържали се" ВСС реши за в бъдеще проверките за случайното разпределение да се извършат от Комисията Професионална квалификация, информационни технологии и статистика.

Целия материал можете да прочетете на сайта на сп. Правен свят.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Скандал във ВСС заради случайното разпределение във ВАС