Ана Караиванова подаде оставка

Публикуваме препечатка от сп. Правен свят.

Главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) Ана Караиванова е подала днес оставката си пред парламента. Това заяви самата тя днес в пленарна зала при представяне нагодишните доклади за дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС) и тази наИнспектората към ВСС за 2011 г. и 2012 г.

"Понеже разбрах в последните дни, че основната пречка за съдебната реформа е моето оставане на длъжността след изтичане на срока и това ще е единствената причина за негативния доклад, очакван от Европейската комисия, искам да заявя, че аз съм депозирала своята оставка в Народното събрание. Сега, уважаеми народни представители, сте вие на ход", заяви Караиванова.

Иначе изказването си по повод докладите за дейността на Инспектората за 2011 г. и 2012 г. Караиванова започна с думите, че парламентът най-накрая покани главният инспектор да отчете дейността си.

И още: "През първия четиригодишен мандат смятам, че Инспекторатът се опита да изпълни ролята си така, както беше замисълът на законодателя – да установи един цялостен, ефикасен контрол, защото инспекторатът към Министерството на правосъдието до 2007 г. беше принизен, обезличен, смачкан. Усилието ни беше да се проверят всички съдебни органи, които са над 350, за да може да видим цялостната картина и да разберем къде са проблемите."

"Констатираме, че три пъти се призовава държавен орган, чийто адрес е публично известен и един отговорен магистрат трябва да си прегледа отговорно делото и да не го отлага. Наблюдава се безкритично продължаване на сроковете на съдебните дела. През 2012 г. се натъкнахме на случаи по темата за обезщетение на българските граждани, пострадали от продължително правораздаване, според които излиза, че по-евтино ще излезе на гражданите да няма наказателно правораздаване. Имаме случай, че поради това, че 5 години съдия не изписал мотивите за кражби на двама крадци, делото се прекратило по давност и сега държавата ще плати на двамата крадци обезщетение. По-евтино ще им излезе на гражданите да няма правораздаване", каза още Караиванова.