БИПИ проведе изнесено обучение за повишаване капацитета за застъпничество и мониторинг на организацията

В периода 31.03. - 03.04.2014 г. екипът на Български институт за правни инициативи (БИПИ) проведе изнесено обучение по проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП. Основната цел на семинара бе повишаването капацитета за застъпничество и мониторинг на института. Екипът на БИПИ имаше възможност да чуе специално подготвени лекции за принципи и методи на организационно поведение, застъпнически кампании и боравене с информация при публичното представяне на организации и физически лица. Димитър Симидчиев (Beta Mu Consult), Радослав Стоянов (Български хелзинкски комитет) и Росен Босев (в-к „Капитал”) бяха и модератори на седем уъркшопа с фокус върху очертаването на рамкови направления за стратегическо управление на дейностите по застъпничество и мониторинг на БИПИ. В гр. Априлци екипът на БИПИ имаше възможност да направи преглед на досегашната си работа, да планира генерално дейностите си по застъпничество и мониторинг и да се фокусира конкретно и върху предстоящите активности по проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения”.

  • Начало
    • Новини
      • БИПИ проведе изнесено обучение за повишаване капацитета за застъпничество и мониторинг на организацията