ВСС избира председатели на Окръжен съд Разград, Окръжен съд Монтана и Районен съд Ямбол

На заседанието си, насрочено за 15 януари, ВСС предстои да избере председатели на три ключови съдилища - Окръжен съд Разград, Окръжен съд Монтана и Районен съд Ямбол. Изготвените публични представяния (профили) на кандидатите могат да бъдат видяни в judicialprofiles.bg, официалният сайт на Инициативата за прозрачни съдебни назначения.

  • Начало
    • Новини
      • ВСС избира председатели на Окръжен съд Разград, Окръжен съд Монтана и Районен съд Ямбол