НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТКАЗА ДА УДЪЛЖИ СРОКА ЗА НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Народното събрание прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от парламентарната квота на основание на чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Единственият народен представител, направил предложения по процедурните правила, бе Петър Славов. Той предложи удължаване на срока за номинации от 5 на 7-дневен. Господин Славов от парламентарната трибуна подкрепи позициите на НПО по отношение дефицитите на процедурите за ключови назначения в държавата, изразени на вчерашната дискусия, организирана от БИПИ. По време на срещата организациите обсъдиха възможностите за оказване на активен граждански натиск върху НС за провеждането на обективни, изпълнени със съдържание и осигуряващи конкурентна среда за кандидатите процедури. 

Председателят на правната комисия, Данаил Кирилов, аргументира 5-дневния срок с практика на 43 НС да въвежда дори и по-кратки срокове за номинации при други процедури за избор. Предложението на Петър Славов беше отхвърлено с 56 гласа „за”, 7 „против” и 64 „въздържали се”.

Съгласно приетите процедурни правила срокът за номинации изтича на 18 септември /петък/, 2015 г. В тридневен срок преди изслушването, НПО могат да представят становища и въпроси към Комисията по правни въпроси.

Според Конституцията на Република България (чл. 147) една трета или четирима от съдиите в Конституционния съд се избират от Народното събрание. Членовете на Конституционния съд встъпват в длъжност от момента на полагане на клетва в присъствие на председателя на Народното събрание, на президента и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Мандатът им е 9-годишен. Новоизбраният съдия от парламентарната квота ще заеме мястото на Красен Стойчев.

 

 

  • Начало
    • Новини
      • НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТКАЗА ДА УДЪЛЖИ СРОКА ЗА НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД