Биляна Гяурова: Най-важният сигнал за проблем в прокуратурата беше отлагането на визитата на евронаблюдателите

Надявам се това, което ще бъде предоставено на експертите, да навлезе малко повече в дълбочина по отношение на сериозните проблеми на прокуратурата, които са маркирани в самата актуализирана стратегия. А именно - начинът, по който е изграден и функционира моделът на прокуратурата, процесът на планиране на заданията, начинът, по който се прокарва наказателната политика на страната през прокуратурата, нейната отчетност, оценката на работата на всеки един отделен прокурор, начинът, по който той израства в кариерата. Това каза в предаването "12+3" директорът на Българския институт за правни инициативи Биляна Гяуровапо повод започналите европейски проверки в България на наблюдатели в областта на правосъдието. Във фокуса на вниманието ще бъдат шест дела от обществен интерес. 

Гяурова изрази надежда, че този анализ ще бъде използван при взимане на политическото решение през януари за това дали да продължи механизмът за наблюдение върху правосъдието на България. 

Самият формат и методология на тази независима проверка предполага, че те ще се запознаят с един обем от документи, който е доста сериозен. Освен това ще има и среща с хора, които са както вътре в самата система, така и вън от нея и биха могли да дадат по-обективна оценка. По-важно е какви ще бъдат политическите последици от това, което експертите ще произведат като краен материал. Те ще бъдат директно обвързвани с едно преосмисляне на самия механизъм за сътрудничество и проверка. 

За мен е много важно в този независим анализ, който излезе от прокурорите от държавите - членки, които идват да проверяват тук, да бъдат изказани ясни препоръки, че има необходимост от преосмисляне на механизма за сътрудничество и проверка по отношение на България. 

Най-важният сигнал и се надявам, че самите европейски експерти да са го разбрали, че има някакъв проблем в прокуратурата, беше именно отлагането на тяхното първо пристигане тук, смята Биляна Гяурова: 

Фактът, че те трябваше да дойдат преди близо 1 месец и това отлагане стана в последния момент на експертно и на политическо ниво, е някакъв индикатор, че в страната има някакъв проблем. За мен това беше един автогол на главния прокурор, който се опита да омаловажи тази визита и по някакъв начин да покаже, че резултатите от това посещение са предизвестени. 

Цялото интервю на Силвия Великова с Биляна Гяурова може да бъде чуто в интернет на сайта на БНР.

Източник: БНР

Следвайте ни