Проектът "Regulation (EU) 1215/2012: What It Offers and How it Works?" приключи успешно

Днес проведохме заключително събитие по проект "Regulation (EU) 1215/2012: What It Offers and How it Works?". Биляна Гяурова-Вегертседер, директор на Българския институт за правни инициативи, представи основните дейности по проекта, които включват:

- 2 тридневни паралелни обучения за български и румънски съдии, проведени през април 2016 г. в Панагюрище и Букурещ;

- 60 обучени съдии общо;

- 1 двудневен съвместен работен семинар, проведен през юни 2016 г. в България с 30 български и румънски съдии, адвокати и съдебни изпълнители;

- 1 публикация за приложението на Регламент (ЕС) 1215/2012 в България и Румъния, публикувана в 700 копия на български, английски и румънски език.

В задълбочената дискусия участие взеха съдии, адвокати и представители на академичната общност.

Регламент (ЕС) 1215/2012 е относително нов инструмент в правото на Европейския съюз, чиято цел е по-голямо унифициране на изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски спорове сред страните-членки. Още повече, че той регулира премахването на т.нар. екзекватура - сложна и тромава процедура, която често се разглеждаше като пречка за трансгранично взаимодействие. В тази посока целта му е да увеличи възможностите за бизнес в Европа, като спомогне за по-лесното движение на съдебни решения и по този начин да разшири достъпа до правосъдие.

БИПИ беше основната организация по този проект, който осъществихме в партньорство с българския Национален институт на правосъдието и румънския Национален институт на магистратурата. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Програма "Правосъдие" 2014-2020 на Европейския съюз и се изпълняваше в периода октомври 2015 г. - септември 2016 г.

Анализът на Регламента може да свалите оттук.

Следвайте ни