Честита Нова 1917

Разбирането, че единствено независима и ефективна съдебна власт може да служи като бариера за защита на публичния интерес следва да се пренесе от гражданското в политическото поле. 

2017 г. е година, в която 44-то Народно събрание ще трябва да избере до 3 септември половината от състава на Висшия съдебен съвет, чийто мандат изтича на 3 октомври. Другата половина се избира пряко на общи събрания на магистратите. Изборът на членове на ВСС от парламентарната квота за първи път ще бъде с квалифицирано мнозинство от 2/3, по подобие на избора на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. При гласуването на ИВСС обаче депутатите показаха как точно решенията са взети извън сградата на НС като без проблем избраха 10 човека за инспектори без да отделят и една секунда за дебати по мотивацията, професионалните и морални качества на кандидатите. В условие на предсрочни парламентарни избори е от първостепенна важност да се изиска от политическите партии да съобщят по какъв начин смятат да извършат процедурата по номинации на членовете на ВСС. За да се хвърли светлина върху това кой е източникът на влияние върху народните представители по отношение конкретните номинации на съдии и прокурори е необходимо да се изиска осветляване на процеса като в хода на парламентарната процедура по избор в мотивите се посочва по какъв начин народният представител или парламентарната група е взела решение да номинира един или друг магистрат.

Ако съдим по "решителността", с която мнозинството във ВСС взема безпринципни решения и солидното прокурорско лоби нищо чудно настоящият състав на съдебния съвет да направи всичко възможно да избере следващия председател на Върховния административен съд, тъй като мандатът на Георги Колев изтича на 15 ноември. Във ВАС се гледат делата по обществените поръчки и е логично, че натискът за тази процедура за избор ще е огромен. Последният елемент от тази процедура е указът, който се издава от президента.

Новоизбраният президент вече няколкократно заяви, че съдебната реформа и борбата с корупцията ще е основна тема на президентската му администрация. Тепърва предстои да видим дали стандартите за публичност, прозрачност и отговорност на ВСС и Румен Радев ще съвпаднат. 

Прочетете целия анализ тук: Дневник

Следвайте ни