Преди и Сега

Струва си човек да поглежда към миналото. Може да си вземе поука, да разбере как е било някога или да узнае, че не всичко се променя. Сравнителният преглед между минало и настояще, преди и сега, е и полезен инструмент за развитие на обща култура. По-долу, без да претендираме за изчерпателност, споделяме любопитни извадки от Закона за прокуратурата на Народна република България (обн. 1952, изм. 1956), съпоставени с актуални конституционни текстове и такива от устройствения закон на съдебната власт. Сравнителният преглед вижте тук.

Следвайте ни