БИПИ търси стажант

Кои сме ние?

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е основан през 2006 г. като фондация в обществена полза. Институтът е независима и безпристрастна организация, която изработва политики и предлага експертни решения, наблюдение и анализи с фокус върху реформите в съдебната власт и към установяване на по-прозрачно, отговорно и предвидимо управление. Важна част от нашата дейност е създаването на активна мрежа от неправителствени организации, които да обединяват усилия и ресурси в областта на правосъдието, засягат широката общественост и имат отношение към развитието на демократичните процеси в страната. Организацията е инициатор на множество позиции, декларации и становища, свързани с ключови теми в обществения живот. Водещ принцип в работата ни е убеждението, че конкретни и устойчиви резултати могат да бъдат постигнати чрез последователно и структурирано партньорство и с държавните институции.

През 2012 г. Програма Достъп до Информация награди БИПИ със ЗЛАТЕН КЛЮЧ за активната работа в сферата на правосъдната реформа по случай Деня на правото да знам. Две години по-късно, един от нашите водещи проекти (Инициатива за прозрачни съдебни назначения), бе отбелязан в Доклада на групата GRECO към Съвета на Европа като единствената добра практика за борба с корупцията в частта за България. Изследванията и анализите на института са многократно цитирани в докладите за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия. Висококвалифицираните експерти на института участват в програми и проекти за насърчаване на регионалното и международно сътрудничество и са мотивирани да споделят уменията си и българския опит и с други държави, които се стремят към устойчиви реформи.

Какво предлагаме?

БИПИ предлага 1-месечен платен стаж с гъвкаво работно време и заетост от 20 часа седмично. Стажът е подходящ за студенти по право и студенти по обществени науки (1-3 курс)
Екипът на БИПИ се състои от професионалисти, които имат значителен опит в неправителствения сектор. Стажът е подходящ за развитие на аналитичните и комуникационните умения. При успешно завършване на стажа ще бъде издадена препоръка.


Какви ще са обичайните задачи?

·       превод на правни документи (БГ/ЕN и vice versa);

·       наблюдение на работата на Висшия съдебен съвет с фокус върху процедурите по назначения в съдебната система;

·       мониторинг на други публични назначения;

·       медиен мониторинг;

·       извършване на правни проучвания и списване на кратки текстове;

·       подпомагане дейността на екипа.


Какво очакваме от стажанта?

·       позитивен дух и умение за работа в екип;

·       интерес в развитието на правосъдието и държавното управление;

·       отличен английски език и висока компютърна грамотност;

·       задълбоченост и експедитивност в аналитичната дейност;

·       умение за създаване на дигитално съдържание (инфографики, копирайтинг, фотография);


Как да кандидатствате? Изпратете ни:

·       CV на български език в свободен текст до 300 думи;

·       есе до 300 думи на тема: Съдебна реформа: Кой е онзи проблем, който никога няма да може да се реши? Есето следва да се изпрати на български и на английски език.

Какви са сроковете?


Приемаме кандидатури до 16 февруари на office@bili-bg.org, като информация за статуса им ще изпратим до 20 февруари. Интервютата с одобрените кандидати ще се състоят до 28 февруари. Началото на стажа е 06 март. Успех!

Следвайте ни