ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОЗРАЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ НАЗНАЧЕНИЯ

I. Описание

Продължителност: февруари 2014 – септември 2015

Проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения” има две основни цели: (1) да развие капацитета на Български институт за правни инициативи (БИПИ) за граждански мониторинг и водене на застъпнически кампании и (2) да предложи решения за преодоляване на дефицитите на парламентарните назначения на висши държавни служители. Парламентарните процедури за номиране, избор и назначаване на институционалните лидери на независими контролни и регулаторни институции със задължения за демократичното функциониране и върховенството на закона са покварени, което се отразява върху ефективността на обществената система и нейните подсистеми.

Това изисква ревизия на съществуващата рамка за извършване на назначенията и законово въвеждане на базови Стандарти за прозрачност, почтеност и отговорност (СППО) при извършването на назначенията. Налагането на СППО е възможно чрез гражданско застъпничество и широко публично обсъждане на въпроса, както и чрез мониторинг на назначенията и публично представяне на кандидатите.

II. Основни дейности

БИПИ ще:

1. Реализира специален обучителен семинар с външни експерти, за да засили организационния си капацитет;

2. Разработи методология за публично представяне на кандидатите за висши държавни позиции и ще извърши мониторинг на парламентарни назначения;

3. Създаде пакет от Стандарти за прозрачност, почтеност и отговорност (СППО) за извършване на парламентарните назначения;

4. Организира гражданска коалиция, която да проведе застъпническа кампания за законово въвеждането СППО при парламентарните назначения;

5. Изгради онлайн платформа, която ще представя кандидатите за висши държавни позиции и ще даде възможност за граждански форум и диалог;

6. Проведе публични дискусии за парламентарните назначения с участието на представители на всички заинтересовани страни;

7. Популяризира Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

III. Финансиране/Подкрепа/Партньори

Проектът се изпълнява с безвъзмездно съфинансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

 

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИ, ПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОР И ИЗБОР НА ОРГАНИ ПО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ноември 2014 г.)

Следвайте ни