Фокус

Не всяко знание носи промяна, но всяка промяна изисква знание. Ние вярваме, че именно когато се осмелим да получим знание, тогава поставяме и основите на истинска промяна в нашето общество. 

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е основан през 2006 г. като фондация в обществена полза. Институтът е независима и безпристрастна организация, която изработва политики и предлага експертни решения, наблюдение и анализи с фокус върху реформите в съдебната власт и към установяване на по-прозрачно, отговорно и предвидимо управление. Важна част от нашата дейност е създаването на активна мрежа от неправителствени организации, които да обединяват усилия и ресурси в областта на правосъдието, засягат широката общественост и имат отношение към развитието на демократичните процеси в страната. Организацията е инициатор на множество позиции, декларации и становища, свързани с ключови теми в обществения живот. Водещ принцип в работата ни е убеждението, че конкретни и устойчиви резултати могат да бъдат постигнати чрез последователно и структурирано партньорство и с държавните институции.

През 2012 г. Програма Достъп до Информация награди БИПИ със ЗЛАТЕН КЛЮЧ за активната работа в сферата на правосъдната реформа по случай Деня на правото да знам. Две години по-късно, един от нашите водещи проекти (Инициатива за прозрачни съдебни назначения), бе отбелязан в Доклада на групата GRECO към Съвета на Европа като единствената добра практика за борба с корупцията в частта за България. Изследванията и анализите на института са многократно цитирани в докладите за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия. Висококвалифицираните експерти на института участват в програми и проекти за насърчаване на регионалното и международно сътрудничество и са мотивирани да споделят уменията си и българския опит и с други държави, които се стремят към устойчиви реформи.

  БИПИ е член на:  

  • Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерството на правосъдието;
  • Гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет;
  • Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет;
  • Съвета за координация на участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“;

  Целите на БИПИ са:  

  • Установяване върховенството на правото в България;
  • Насърчаване на диалога между представителите на гражданското общество, бизнеса,  изпълнителната, съдебната и законодателната власти;
  • Утвърждаване на доброто управление като механизъм на устойчива политическа система;
  • Подпомагане процеса на хармонизиране на българското законодателство с европейските и международни правни стандарти;
  • Оказване на подкрепа при поддръжката и подобряване квалификацията на юристи, съдии, прокурори, медиатори и други професионалисти от правната сфера.

  P.S. Oсмели се да знаеш.

  Следвайте ни