Анализи

Анализи, доклади, публикации и изследвания

Приложение на Регламент (ЕС) №44/2001 в Румъния и България в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз — резюме. Регламент (ЕС) № 1215/2012 — пътят напред
2016 г.

Оценка и очаквания към професионалните организации на магистратите (част от изследване "Нагласи на магистратите за реформи")
2016 г.

"Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България" (кратко резюме)
2016 г.

Резултати от изследване "Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България" (презентация)
2016 г.

Сравнителноправно изследване на института на съдебния заседател
2015 г.

Резултати от Емпирично социологическо изследване по проект "Съдебните заседатели - активни граждани за реално участие в правосъдието"
2015 г. 

Анализ "Ромите във Варна и Европейски избори 2014"
2015 г.

Резултати от Национално представително изследване за нагласи за реформи в прокуратурата и наказателното производство
2014 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Нагласи на прокурорите за реформи в прокуратурата и наказателното производство
2014 г.

Единни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестване на документи, изслушване на кандидати, подготовка за избор и избор на органи по действащото законодателство
2014 г. 

Доклад "Заключения от проверка на приложението на изискването за определяне на съдебния състав на случаен принцип"
2013 г.

Следвайте ни