Анализи

Анализи, доклади, публикации и изследвания

Анализ на отговорите на въпросите, зададени от БИПИ в хода на конкурсни процедури за административни ръководители-председатели на съдилища
2019 г. 

Какъв главен прокурор искат гражданите?
Данни от национално представително изследване за оценка работата на главния прокурор и очакванията към следващия. Инфографика. Запис пресконференция по представянето
06 март ​2019 г. 

Методология за провеждане на изследване на потребителската удовлетвореност от предоставянето на съдебни услуги в България.
2018 г. 

Значението на фундаменталните дисциплини в юридическото образование. Ценностни измерения в юридическото образование.
2018 г.

ЗАЩО ДА СИГНАЛИЗИРАМ?
Базово сравнително проучване на гражданската активност при подаване на сигнали за прояви на корупция от лица, заемащи държавни длъжности
2018 г.

Пълен доклад от проучване на тема: Несъстоятелността на физическите лица през погледна на експерти, заинтересовани страни и обществеността
2018 г.

Резултати от социологическо проучване на тема: Несъстоятелността на физическите лица през погледа на обществеността, експертите и заинтересованите страни
2018 г.

Несъстоятелността на физическите лица през погледа експертите, заинтересованите страни и обществеността (резюме на социологическо изследване)
2018 г.


Приложение на Регламент (ЕС) №44/2001 в Румъния и България в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз — резюме. Регламент (ЕС) № 1215/2012 — пътят напред
2016 г.

Оценка и очаквания към професионалните организации на магистратите (част от изследване "Нагласи на магистратите за реформи")
2016 г.

"Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България" (кратко резюме)
2016 г.

Резултати от изследване "Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България" (презентация)
2016 г.

Сравнителноправно изследване на института на съдебния заседател
2015 г.

Резултати от Емпирично социологическо изследване по проект "Съдебните заседатели - активни граждани за реално участие в правосъдието"
2015 г. 

Анализ "Ромите във Варна и Европейски избори 2014"
2015 г.

Резултати от Национално представително изследване за нагласи за реформи в прокуратурата и наказателното производство
2014 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Нагласи на прокурорите за реформи в прокуратурата и наказателното производство
2014 г.

Единни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестване на документи, изслушване на кандидати, подготовка за избор и избор на органи по действащото законодателство
2014 г. 

Доклад "Заключения от проверка на приложението на изискването за определяне на съдебния състав на случаен принцип"
2013 г.

Следвайте ни