Екип

Биляна Гяурова-Вегертседер е един от учредителите на Българския институт за правни инициативи и понастоящем директор на института. Адвокат от 1999, регистриран медиатор от 2006 г.. В периода 1999 г. – 2006 г. Биляна работи като правен експерт в екипа АBA/CEELI, където се занимава с администриране на грантове и работа по проекти, свързани с различни правни и законодателни инициативи, алтернативно разрешаване на спорове с акцент върху медиацията и реформа в юридическото образование. Биляна е регистриран обучител по медиация и осъществява обучения по медиация в страната и в чужбина. Тя е член на Управителния съвет на Националната асоциация на медиаторите. Като адвокат Биляна е консултирала различни проекти както на фирми, така и на други неправителствени организации. Има публикации най-вече в областта на алтернативното разрешаване на спорове.

д-р Теодор Славев се занимава с провеждане на количествени и качествени изследвания и анализи в областта на политическата система и процес, правосъдието и съдебната реформа. Отговаря за мониторинга на парламентарните назначения. Специализирал е в Полша и САЩ. Участва в подготовката и провеждането на застъпнически кампании и изграждането на  граждански коалиции по различни теми. Преди да се присъедини към екипа на БИПИ е бил експерт в Министерство на правосъдието (2011 г. - 2012 г.), където работи по Механизма за сътрудничество и оценка.

адв. Цветомир Тодоров е част от екипа на БИПИ от 2012 г. Завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски", а по настоящем е докторант в Института за балканистика към Българската академия на науките. Специализирал е международно право, балканска история и антропология в Гърция, Сърбия, Румъния и Турция. Автор е на анализи и статии в областта на съдебната реформа, правата на човека и религиозните взаимоотношения. Адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия. 

Мария Маринова завършва Нов български университет. Част е от екипа на Български институт за правни инициативи от 2021 г. Основната ѝ роля е в гладкото протичане на административните дейности около планирането и реализирането на работата на БИПИ. Преди да се присъедини към екипа на БИПИ е работила в Центъра за професионално и продължаващо обучение в Нов български университет. Основните ѝ интереси са в областта на образованието, социалната дейност и изкуството.

Исидора Димова е доктор по политология. Тя се присъединява към БИПИ по проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ и ще отговаря за плавното протичане при изпълнение на дейностите за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на висши държавни служители. Научните ѝ интереси са в областта на популизма, представителната демокрация, гражданско участие и др. Била е хоноруван асистент по „Публична власт и политики“ и „Политология“ в УНСС. Има опит в гражданския сектор и в работата по проекти.

Годишни отчети и одити

Следвайте ни