Контакти

+359 2 980 80 84 оffice/bili-bg.org (когато ни пишете заменете / с @)
София 1000, ул. Г. С. Раковски 132а, ет.3


БИПИ не разглежда индивидуални жалби и сигнали. Насърчаваме гражданите да се обръщат към отговорните институции чрез законовоустановените механизми и инструменти за защита на техните права и интереси.

 

Следвайте ни