БИПИ се включи в Кръгла маса за обсъждане и изработване на препоръки и коментари към Проекта на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, организирана от Българска платформа за международно развитие на 23.10.2019 г. По време на дискусията бяха изложени навременни и резонни коментари от представители на бизнеса и НПО. Коментарите на БИПИ се отнасят до Ос на развитие 4. Отзивчива и справедлива България, национален приоритет 10. Институционална рамка. Коментарите са публикувани и в Strategy.bg.

С доклада по МСП от ноември 2018 г. започна процесът на официално премахване на мониторинга, под който е поставена България. Това беше и първият силно политически доклад, който не взе под внимание някои негативни събития в страната. В резултат на това, 1-ви показател /съдебна независимост/, 2-ри показател /правна рамка/ и 6-ти показател /организирана престъпност/ бяха предложени за временно затворени. 
Очевидно е, че последният доклад по МСП е едно изпълнено политическо обещание, без да се вземе предвид реалната ситуация в страната. Периодът, в който беше публикуван доклада, подсилва съмненията в тази посока. От Европейската комисия и останалите институции на ЕС зависи да защитят демократичните ценности, върху които е основан Съюза. Под въпрос остава дали те ще преследват това. Отзивчивите действия на ЕК несъмнено ще се отразят върху доверието, което българските граждани имат в институциите на ЕС.

© БИПИ

БИПИ наблюдава процедурите за избор на лидерски позиции в съдебната система от 2011 г. Институтът е мониторирал над 160 процедури, като паралелно провежда мониторинг и на парламентарни назначения на висши държавни длъжности. Възможността за отправяне на въпроси, за първи път въведена в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и впоследствие възприета от други държавни органи, наложи висок стандарт за публичност и прозрачност при избора на еднолични или колективни органи. В актуалната процедура БИПИ отвори платформа, чрез която гражданите да поставят важните за тях въпроси, на които очакват новият главен прокурор (да може) да даде отговор. БИПИ благодари на всички български граждани, които се включиха и споделиха своите питания.  Изслушването на кандидата за главен прокурор е насрочено за 24 октомври (четвъртък). 

Интервю на Биляна Гяурова-Вегертседер за в-к "Сега"

Президентът не е обвързан със срокове. Той обаче даде заявка, че ще действа спрямо правомощията предоставени му от Конституцията и че това ще бъде в „обозрим срок“. При отказа да назначи видяхме, че този обозрим срок беше около две седмици. Възможно е да се очаква подобна реакция и в момента. На теория обаче, той може да бави подписването на указа колкото иска. Случилото се в Словакия, където моделът е подобен е показателно /там президентът бави подписа си повече от 2 години и така довежда нещата до нов избор/. Трябва да е наясно обаче, че с всеки изминал ден натискът върху него ще се увеличава.  

Интервю на Силвия Великова с Теодор Славев за предаването ''Преди всички'' по Българското национално радио 

Цялостното впечатление от вчера е за провален дебат във ВСС. Това каза пред БНР Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи относно преизбирането от ВСС на Иван Гешев за главен прокурор. 

„На моменти се стигаше до грозни изказвания, внушения, подмятания, инсинуации, които идваха от председателстващия, от министъра на правосъдието, който в случая е един церемониалмайстор на това заседание, той няма право на мнение. В изказвания той, на ръба на обидата, посочваше кой е прав, кой не е прав, дали ще дава въобще думата, което е абсолютно недопустимо“, коментира той в предаването „Преди всички“.

Джон Тунхайм 

В периода 12-16 ноември американският съдия Джон Тунхайм /John R. Tunheim/ ще бъде на посещание в България по покана на Българския институт за правни инициативи. 

Той ще се срещне с представители на магистратската общност и ще изнесе лекции пред магистрати, студенти и обучаващи се в НИП. Обсъжданите теми варират от правна етика, процедурна справедливост до съвременни аспекти в криминалното право. 

Следвайте ни