На основание чл. 20 (1) от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите във връзка с чл.29и (2) от Закона за съдебната власт, поставяме към СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТРОВ, следовател в НСлС, КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН НА ВСС, следните ВЪПРОСИ:

Стратегията за борба с корупцията за следващия стратегически период е логическо и логично продължение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015 – 2020 г.). Предложеният за обществени консултации документ предлага всеобхватни приоритети и съответстващи изпълними мерки. Проектът следва високи стандарти от гледна точка на включване на заинтересованите страни при разработването и обществени консултации. Предимство на Стратегията е, че тя залага на мрежови подход в противодействието на корупцията, чиято ефективност е подробно изследвана в множество научни и практически издания.

Лого на Европейската прокуратура

 Във връзка с процедурата за избор на Европейски делегирани прокурори на основание чл. 11 от Правила за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор, приети с решение на ПК на ВСС по протокол №45/16.12.20 г. във връзка с чл.30, ал.5. т.19 от ЗСВ БИПИ отправи въпроси. 
Кандидатите за 10 Европейски делегирани прокурори са общо 35 магистрати, като от тях 24 са прокурори, 9 следователи и 2 съдии. 

Te ще бъдат изслушани в периода 10.02.-13.02.2021 г. 


Вижте въпросите тук... 

Най-вероятно стартът на българските европейски делегирани прокурори може да е на полето на обществените поръчки, каза пред БНР Биляна Гяурова-Вегертседер, председател на Българския институт за правни инициативи.

Българските европейски делегирани прокурори са в „малко разкрачено положение, в един шпагат“, защото си остават прокурори и следователи по националното законодателство, а при нас прокуратурата е йерархична структура и опасността и рискът от вътрешноинституционален натиск си остава, коментира Гяурова в предаването „Преди всички“.

На онлайн церемония бяха обявени финалисите в третото издание на конкурса за есе, организиран от Български институт за правни инициативи с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България. 

Тази годината тема бе: "Разобличаването (whistleblowing) в България - доносничество или възможност за справяне с корупцията". В аторитетното жури, класирало победителите, се включиха: проф. д.н. Живко Драганов (преподавател в ЮФ на УНСС); Сотир Цацаров (Председател на КПКОНПИ); Петя Тянкова (секретар на Националния съвет по антикорупционни политики при Министерски съвет); д-р Боряна Кацарска, (съветник в посолството на Кралство Нидерландия), Биляна Гяурова-Вегертседер  (юрист, медиатор, Директор на Български институт за правни инициативи). 

БИПИ е партньор за България по проектa "Противодействие на корупцията в Централна и Източна Европа".

Той е насочен към укрепване на капацитета на граждански организации и разследващи журналисти за идентифициране на корупция в публичния сектор и засилване на управленската отчетност с акцент върху здравеопазването. Проектът обхваща България, Румъния, Унгария и Словакия.

Следвайте ни