Въпроси към кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на следователите – Бойко Йорданов Атанасов, Петко Стефанов Петков, Наталия Василева Стаменова на основание чл. 19, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Приети с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/17.02.2022 г.):

Автори: Биляна Гяурова-Вегертседер и д-р Теодор Славев

Една интересна мярка, която е намерила своето място в ПВУ е свързана с въвеждането на съдебен контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство. Мярката не е еднозначна и аргументите против започват от нарушаване на Конституцията до прекомерна натовареност на съдиите. ПВУ споменава последното и обещава изработване на разпоредби за избягването й. 

Българският институт за правни инициативи от години осъществява мониторинг на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани от парламента. Ангажирани сме с въпроса за установяване на по-прозрачно, отговорно и предвидимо управление, като при публичните назначения не остават съмнения за задкулисни партийни договорки.

Теодор Славев в "Добър ден, България" по радио "Фокус"

„Опасенията ми са да не се стигне до социален популизъм. Тези мерки трябва да бъдат така предвидени, че да разпънат предпазна мрежа пред гражданите и пред бизнеса.

Теодор Славев в "Добър ден, България" по радио "Фокус" 

Извън този арест на бившия министър-председател, който и съдът каза, че е незаконен, и който беше 24-часово риалити, което гледахме, нещо друго на хоризонта няма. Но да кажем, че закриването на спецправосъдието е стъпка напред. Въпросът оттук нататък е как ще се предложат промените в този закон. Оттук нататък Висшият съдебен съвет (ВСС) ще трябва да преназначи тези магистрати, т.е. приложението на закриването и следствията не са по-маловажни от самия акт на закриване.

Коментар на Биляна Гяурова-Вегертседер за "Дневник"

Дали има, или няма накърняване на престижа на съдебната власт би могло да се съди и по общественото доверие към работата на прокуратурата, а откакто сегашният главен прокурор е начело на тази институция, то не се е повишило особено, дори напротив. 

Следвайте ни