Съобщението на Европейската комисия е своеобразно ранно предупреждение към държави като България, в които проблемите с разбирането и приемането на върховенството на правото като върховна ценност, са системни. Правилното позициониране в тепърва започващия дебат по детайлите е от значение за това, дали ще бъдем обект на един или на два механизма за наблюдение, сътрудничество,  проверка и санкциониране.

Именно такъв процес тече в страната от няколко месеца. Със заявката за създаване на механизъм за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер и временно отстраняване на „тримата големи“ в съдебната система се извършва предателство на независимостта на съда. Защо?

Препоръката в заключението в доклада на ЕК по МСП би следвало да се тълкува в по-широк смисъл. Наблюдението и контролът имат значение само, когато се осъществяват както отвътре, така и отвън. В тази връзка и в светлината на горните въпроси е възможен дебат по отношение намирането на работещ механизъм за подобно наблюдение. Като минимум в него трябва да присъства и експертното мнение на специалисти извън институциите, които отчитат напредък по съответни показатели и това мнение да е неразделна част от обобщен доклад или друг вид документ отразяващ изпълнението на съответните мерки и препоръки.

Настоящето писмо изразява притеснението на част от неправителствените и съсловни организации в България относно представените от министъра на правосъдието на 14.06.2019 г. предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)[1] относно процедура за временно отстраняване и предсрочно прекратяване на правомощията на т.нар. трима големи в съдебната власт – председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор (ГП).

Български институт за правни инициативи е партньор за България по международния проект „Ефективна борба срещу корупцията“ (“Effective Combat Against Corruption. Supporting Stakeholders in Implementing Anti-Corruption Standards”). Проектът се осъществява от Международната фондация за електорални системи (International Foundation for Electoral Systems/ IFES) и Института в Прага за Централна и Източна Европа (Prague CEELI Institute). Проектът е с финансиране от Държавния департамент на САЩ (DoJ/ INL) и освен в България се изпълнява още в Румъния и Черна гора.

Член на екипа на проекта е д-р Магнус Оман /Magnus Ohman/, който е директор на регионалния офис на IFES (най-голямата международна организация в света, занимаваща се с избори и избирателни системи) в Прага и е старши съветник по партийно финансиране. Занимава се с темата от 1990 г. Притежава докторска степен от университета в Упсала, Швеция. Има множество публикации по темата за финансирането на политическите партии.

В светлината на скорошните събития, свързани с финансирането на партиите, разговряхме с д-р Оман. 

Биляна Гяурова в предаването "Кой говори" на Дарик радио

Самите текстове, предоставени на присъстващите по време на представянето на предложенията за законодателни промени, свързани с тримата големите, стана непосредствено преди дискусията, която изключва същностен дебат. В самите предложения за промени в НПК, в преходните и заключителните разпоредби, се съдържат предложения за промени в Закона за съдебната власт. От гледна точка на законодателната техника това е неправилно. Това каза Биляна Гяурова в предаването „Кой говори?“ по Дарик радио. 

Консултациите при президента Румен Радев за нов главен прокурор са навременни с оглед на законовите срокове за избора на Обвинител №1. Това заяви пред БНР Теодор Славев. "От години настояваме, за да може членовете на прокурорската колегия да формират своите номинации, те трябва да го правят на нещо, а не на принципа "ти си го избра" или с пиене на кафе по универсални магазини. Начинът, по който това се случва, е анализ на състояние на органа – той трябва задължително да включва проблемите, постигнатото до момента, да се опира на вече изработения функционален анализ на прокуратурата, на доклада на европейските прокурори и на заключенията от Механизма за сътрудничество и оценка," подчерта той. Интервюто чуйте на страницата на БНР

Следвайте ни