МОЯТ ВОТ НОСИ ПРОМЯНА

Проект "Моят вот носи промяна"
Продължителност януари 2014 г. – декември 2014 г.

I. Описание
БИПИ е партньорска организация по проект "Моят вот има значение", чиято цел е да овласти, образова и мотивира ромите – със специален фокус върху жените и младежите от ромски произход – да бъдат активни граждани и да изразяват мнението си чрез упражняване на гражданските си права, като гласуват и участват в демократичния изборен процес и като държат отговорни техните представители за обещанията, които са поели по време на предизборната кампания. Ефективното партньорство между ромски активисти и неромски НПО, но със съответстващата експертиза, както и изборът на подходящи методи в помощ на партньорите за постигане на промени в избирателните политики и практики, социални норми и възможности съдействат за постигането на желаните резултати.

II. Основни дейности
Дейности, изпълнявани от БИПИ:
- Анализ на ромската активност на изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г. във Варна;
- Създаване на методология за отчетност на избрани европейски представители.
Други дейности по проекта:
- Увеличена избирателната активност сред ромите във Варна;
- Създаваме ма възможност за избирателите да диалогизират с кандидатите за членове на Европейския парламент;
- Осигуряване на  устойчивост на проекта чрез създаване на ново ромско НПО и по този начина да се провокират промени в съответните политики на национално ниво.

III. Финансиране/Подкрепа/Партньори
Водеща организация, изпълняваща проекта е Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“. Партнираща организация е Български институт за правни инициативи. Проектът се финансира от Фондация „Институт Отворено общество“, Будапеща, Програма „Инициатива за ромите“.


АНАЛИЗ "РОМИТЕ ВЪВ ВАРНА И ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2014"
 

Следвайте ни