Странните кадрови решения за Благоевградския съдебен район

Странните кадрови решения за Благоевградския съдебен район

                                                                                                                                Галина Гиргинова

Български институт за правни инициативи

Повече от 12 години – толкова продължават нерешените проблеми в Благоевградския съдебен район. Предишните състави на Висшия съдебен съвет (ВСС) пакетираха всички скандали в Благоевград с корупционен привкус, сериозни съмнения за случайно разпределение на делата, тенденциозно отношение на председателя на Окръжния съд в Благоевград към ръководството на Районния съд и неподходящи управленски решения като „междуличностни конфликти“ между конкретни съдии. В последните месеци напрежението в съдилищата в района отново се засили, но по всичко личи, че и този състав на Съдийската колегия (СК) възприема подход да не чува оплакванията и жалбите на съдиите в Благоевградския район и да взима спорни кадрови решения, които вероятно ще задълбочат проблемите за още пет години напред.

Малко предистория

Проблемите в съдебния район избуяват по време на мандата на бившия председател на Окръжния съд в Благоевград – Красимир Аршинков. Проверка от комисия, съставена от членове на ВСС, в съда установява [1]фрапиращ конфликт на интереси, свързан със съпругата на Аршинков. В началото на 2010 г. ВСС отказва да го избере [2]за втори мандат, а той подава оставка като и.ф. председател на съда. Тогавашният председател на Софийския апелативен съд (в чиито район попада ОС-Благоевград) предлага на ВСС да избере за временен председател заместничката на Аршинков – Катя Бельова. В последствие кадровият орган ѝ гласува доверие да оглави съда заради декларирания от нея ангажимент да върне престижа и доверието в съдилищата в района.

През 2016 г. съдия Бельова кандидатства за втори мандат за ръководния пост. По време на процедурата в медиите се появяват обезпокоителни сигнали[3], свързани със сериозни съмнения в случайното разпределение на дело, което съдия Бельова е поела, за „наказателни акции“ [4]срещу бившия председател на районния съд в Благоевград съдия Екатерина Николова, за опорочени конкурси за съдебни служители и сигнали[5], че те ощетяват районния съд, като го лишават от служители, за спорни управленски решения (като това за случайното разпределение на делата на съда да бъде поверено на редовия съдия Петър Узунов – брат на тогавашния член на ВСС Димитър Узунов, въпреки че решението поражда съмнения за конфликт на интереси, тъй като съпругата на съдия Петър Узунов работи като съдия в същото отделение). Предходният състав на ВСС отказва да извърши задълбочени проверки по сигналите, да назначи одит в ОС-Благоевград и да обсъди доколко действително управленският мандат на съдия Бельова е бил успешен и съумяла ли е  да потуши дългогодишното напрежение. Вместо това мнозинството във ВСС хвърля вината за проблемите в съдебния район върху „междуличностните конфликти“ между съдия Бельова и съдия Николова. В средата на 2016 г. съдия Бельова е избрана [6]за втори мандат като председател на ОС-Благоевград. Районният съд в Благоевград пък е оглавен [7]от съдия Вера Коева – лично предложена от Бельова за и.ф.-председател на съда няколко месеца по-рано.

Доколко решението на ВСС е целесъобразно,  може да се съди по събитията през следващите години. През март 2019 г. осем съдии от окръжния съд изпращат писмо[8], с което се оплакват от „нетърпима работна обстановка“ в съда. Въпреки константната си до този момент практика сегашният състав на СК отклонява предложението на председателя на Върховния касационен съд съдиите и административния ръководител на Окръжния съд да бъда изслушани в заседание на колегията. Вместо това писмото е изпратено до председателя на Софийския апелативен съд, за да се извърши проверка.

За няколко странни решения на Съдийската колегия

В последните няколко месеца стана ясно, че напрежението нито е потушено, нито има изгледи това да се случи. Периодично от заседанията на СК става ясно, че проблемите в Благоевград и районните съдилища в региона се задълбочават отново – членове на СК неколкократно посещават Благоевград и се срещат със съдии, в СК бяха получени оплаквания за организацията на работата и възражения срещу решения на кадровия орган. Изглежда обаче, че членовете на СК не успяват да си вземат поука от досегашните грешки на ВСС по отношение на кадровата политика в Благоевградския съдебен район.

Нещо повече, някои от решенията на СК будят основателни притеснения, че и този състав на кадровия орган няма да успее да преодолее съмненията за задкулисно кадруване и ще репликира грешките на предходните състави. Предстоят няколко процедури за избор на административни ръководители в Благоевградския съдебен район, които сегашната СК трябва да проведе –  за председател на Окръжния съд и Районния съд в града, насрочено е изслушването на кандидатите за председател на Районния съд в Сандански (за 15 февруари), а предстои и процедура за нов председател на Административния съд в Благоевград (където от РС-Благоевград вече трета година е командирован бившия член на ВСС Димитър Узунов).

Две решения на СК вече белязаха предстоящите избори за Окръжния и Районния съд в областния град. На 22 юни миналата година СК определи [9]съдия Катя Бельова за изпълняващ функциите административен ръководител на ОС-Благоевград. Това се случи след като мнозинството игнорира решението на ресорната комисия – Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), да предложи на СК съдия Росица Бункова за и.ф. председател. По време на заседанието председателят на КАК съобщава, че в комисията не е имало съгласие съдия Бельова да бъде определена за и.ф. председател. Заради това КАК е изпратила писмо до окръжните съдии в Благоевград с въпрос кои от тях са съгласни да поемат временно ръководството на съда. В КАК не събира мнозинство и предложението един от заместниците на Бельова – съдия Лилия Масева да поеме ръководството до избор на титулярен председател. Затова КАК предлага на СК да определи най-старшата съдийка – Росица Бункова за и.ф. административен ръководител.

Възражение по време на заседанието на СК по проекто-решението прави председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, който припомня, че членове на СК са били на среща със съдии от районния и окръжния съд в Благоевград. Традиционно (както в последните 10 години) той говори за „междуличностни отношения“ между съдиите и не е съгласен вината за конфликтите да се хвърля на съдия Бельова. „Вие смятате ли, че с това решение ние в момента директно казваме: „Виновна е Бельова". Ами ако не е така? Има и още нещо, което също е много важно. И после присъствахме на едни други разговори, където се установи, че проблемът тръгва от районен съд, а не от окръжен съд, също със съдии, които са били в този колектив“, мотивира се Чолаков. Подобни аргументи изразява и Драгомир Кояджиков. Възразява Атанаска Дишева, която казва, че има чувството, че са присъствали на различни срещи. „Председатели на районни съдилища, забележете, не един от председателите на районните съдилища споделиха, че на практика няма комуникация, вербална комуникация с вече бившия председател… на окръжния съд, че се комуникира само със заповеди, че тя дори не ги поздравява“, посочва тя и допълва, че определянето на съдия Бельова за и.ф. след два ръководни мандата, в които проблемите в Благоевград не са разрешени, е „изключително недалновидно“. Изказването на Олга Керелска е в същия дух: „Това, което в КАК се опитахме да предложим, е с цел начело на ръководството да излезе макар и временно като изпълняващ функциите един неутрален човек, който би могъл да успокои обстановката“, заявява тя. От думите ѝ става ясно, че един от сериозните проблеми е кадровият дефицит в РС-Благоевград, поради командироване на съдии в Окръжния съд. По думите ѝ районният съд работи с „почти половината щат“.

Председателят на ВКС Лозан Панов също се обръща към колегите си: „Казвате, че нищо не е направено до този момент, познават се проблемите и ако направим този акт от наша страна, няма ли да помогнем за задълбочаването на проблемите, а не за тяхното решаване?“.

Чолаков и Вероника Имова се позовават на взетото през 2018 г. принципно решение на СК за и.ф. председател да се назначава досегашният административен ръководител на съда до избор на титуляр. „И на мен ми се струва, че трябва да запазим етичен тон и коректност, и да не навлизаме в битовизмите, да оставим решаването на проблемите за в бъдеще, след като вече и Висшият съдебен съвет се е намесил по някакъв начин, но ми се струва, че най-неутрално и съблюдаващо нашата практика е да си приложим нашата практика“, аргументира се Имова. Атанаска Дишеав пита: „Ще направим както се казва още един път от същото… Как ще помогнем на съдиите и на доброто функциониране на окръжния съд, на районните съдилища?“, в опит да убеди колегите си да подкрепят предложението на КАК. В крайна сметка мнозинството игнорира предложението на ресорната комисия и определя съдия Катя Бельова за и.ф. председател на съда до избиране на титулярен административен ръководител. А в течащия конкурс за председател на ОС-Благоевград единствен кандидат за поста е съдия Петър Узунов – съдията, определен преди години от бившия вече председател на съда да разпределя делата в Гражданското и Търговското отделение.  

Още по-необяснимо е решението на СК от 26 октомври миналата година, с което мнозинството определи [10]за и.ф. председател на Районния съд в Благоевград съдия Гюлфие Яхова. Решението предизвиква бурни спорове сред членовете на колегията. Причината е в процедурните хватки и несъобразяването с волята на мнозинството от съдиите в районния съд. Досегашният председател на съда Вера Коева е декларирала, че не желае да бъде определена за и.ф., несъгласие е постъпило и от съдия Екатерина Николова (която е втората по старшинство в съда). Ето защо КАК предлага за и.ф. председател да бъде определен следващият по старшинство съдия – Калинка Иванова, която е подкрепена от мнозинството от колегите си. Думата на заседанието на СК обаче взима отново председателят на ВАС Георги Чолаков, който докладва, че предишният ден е пристигнало писмо от петима съдии (от общо 13) от РС Благоевград, с което предлагат за временен ръководител на съда да бъде избрана съдия Яхова и той ще подкрепи нея. Дребна подробност е, че според регистъра на командированите магистрати (актуален към юни 2021 г.) съдия Яхова е командирова със заповед от май 2020 г. на председателя на САС в Окръжния съд в Благоевград.

Олка Керелска, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева припомнят на колегите си, че е редно да спазват правилата на СК и да изберат най-старшия съдия, при това подкрепен от по-голямата част от съдиите в Районния съд. Напомнено е, че предложение за съдия Яхова не е минало през ресорната комисия, фактически няма предложител, вносител, не е дори в дневния ред.  Мотивите в подкрепа на съдия Яхова са меко казано неиздържани – председателят на ВАС казва, че тя има административен опит като зам.-председател (независимо, че през това време е била командирована в друг съд) и е подкрепена от съдиите, а освен това ще прекрати командировката си и така ще подпомогне за намаляване на кадровия дефицит в съда. Чолаков казва също, че е бил подразнен от подкрепата към съдия Калинка Иванова, защото нямало решение на Общото събрание на съда (но такова няма и за съдия Яхова).

Олга Керелска казва, че съдия Яхова е с почти най-малък стаж сред съдиите в районния съд, не е изразявала досега желание да подпомогне колегите си, като се върне на работа там и на трето място: „… колеги, много Ви моля, дайте да се отнесем с разум към избирането на и. ф. административен ръководител там, защото изборът на тази колега според мен по-скоро ще задълбочи противоречията там и проблемите, които има, отколкото да ги разреши.

Подкрепя я и Атанаска Дишева: „Колеги, аз въпреки усещането си, да, това е все в онази посока на усещане, че се кадрува в рамките на този съд, както между другото и на Окръжен съд – Благоевград, на някакво друго място, различно от Съдийската колегия, Ви апелирам, призовавам Ви да подкрепите решение напълно в съответствие на нашата досегашна практика“. Аргументите им не са чути от мнозинството и съдия Гюлфие Яхова е определена за и.ф. председател на съда. Това предизвиква Олга Керелска да възкликне: „Колега Чолаков, в момента извършвате преврат, давате ли си сметка? Давате ли си сметка как ще се работи в този районен съд оттук нататък?“. А Дишева многократно предлага прегласуване на точката и призовава колегите си да обосноват отрицателния си вот за съдия Калинка Иванова. Отрицателният си вот обясняват Вероника Имова и Драгомир Кояджиков – първата, повтаряйки аргументите на Чолаков, вторият с - обяснението, че познава лично съдия Яхова и я счита за „консенсусна фигура, която би могла да тушира конфликта в Районен съд-Благоевград“.

„Вие колеги, имахте ли информация за това предложение, което беше направено вчера следобед по отношение на съдия Гюлфие Яхова? И имахте ли предварителни разговори, уговорки, договорки между себе си или с други магистрати, или с други лица по отношение на този избор, че някак си успяхте да се убедите в качествата на този съдия за разлика от другия съдия, който е минал през заседание на комисия, престоял е повече от 2 седмици като материали и т.н.?“, пита Атанаска Дишева. В отговор Кояджиков обвинява Дишева и Керелска, че се опитват да се качат на главите на цялата Съдийска колегия. Предложението на Дишева колегията да отмени решението си, което е взето без предмет (защото предложение за съдия Яхова няма), също не събира подкрепа.

На следващите заседания на СК става ясно, че съдии от районния съд са подали възражение [11]срещу взетото от колегията решение съдия Яхова да оглави временно съда. Дишева и Керелска отново предлагат решението да бъде отменено, но предложението не събира подкрепа. От колегията решават да препратят жалбата на съдиите до ВАС. Няколко месеца по-късно съдия Гюлфие Яхова подава документи за конкурса за административен ръководител на РС Благоевград и към този момент е единствен кандидат за поста.

А междувременно избухва и напрежение в Районния съд в Сандански – през ноември в СК е получено писмо от съдии с оплакване, свързано с управлението на съда от и.ф. председателя съдия Стойка Янева. В края на ноември членовете на СК посещават на място съда, за да проведат среща със съдиите. Докъде ще стигне напрежението там предстои да стане ясно – за 15 февруари е насрочено събеседването за избор на  председател на РС Сандански, като за поста кандидатстват и.ф. председателят Стойка Янева и съдия Рая Манолева. (съдия Манолева е сестра на бившия зам-министър на икономиката Александър Манолев, санкциониран от САЩ по закона „Магнитски").

Едно е сигурно – странните кадрови решения на СК от последните месеци, някои от които взети в разрез със собствените правила на колегията и с игнориране на волята на съдиите, повдигат изключително сериозни съмнения, че лидерските позиции на съдилищата в този район са плод на задкулисни уговорки, избори всъщност няма, а процедурата е сведена до потвърждение на вече взето на друго място решение. За съжаление,  последствията ще се понасят не само от съдиите, но и от гражданите, които разчитат на обективно и справедливо правосъдие.

[1] https://www.mediapool.bg/vss-razkri-chast-ot-shurobadzhanashtinata-v-blagoevgradskiya-sad-news161271.html

[2] https://dariknews.bg/novini/obshtestvo/vss-othvyrli-arshinkov-za-shef-na-syda-v-blagoevgrad-480136

[3] https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/01/16/2686298_da_izbombish_suda/

[4] https://judicialreports.bg/2016/05/седмица-преди-избора-на-председател-н/

[5] http://judicialreports.bg/2016/01/тежки-проблеми-без-отговор-от-всс-пред/

[6] https://judicialreports.bg/2016/06/всс-скандално-неглижира-всички-съмне/

[7] http://judicialreports.bg/2016/10/с-аргумент-зависим-защото-бил-агент/

[8] https://news.lex.bg/съдии-до-всс-шефката-на-ос-благоевград/

[9] http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/32/pr-24-22.06.2021-sk.pdf

[10] http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/33/pr-37-26-10-2021-sk.pdf

[11] http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/33/pr-39-09-11-2021-sk.pdf

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Странните кадрови решения за Благоевградския съдебен район