Писмо от БИПИ във връзка с провеждането на процедури за избор на органи от Народното събрание

ДО

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ

ГЕРБ-СДС И ПП-ДБ

Относно: предприемането на незабавни действия от Народното събрание за провеждане на процедури за избор на органи

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

От публично известната информация между парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ текат преговори за приоритети на законодателна програма, която да получи широка подкрепа. От изказванията на представители на двете коалиции става ясно, че сред тях попадат антикорупция и съдебна реформа в контекста на присъединяването на България към еврозоната и Шенген и изпълнението на разписаните в НПВУ ангажименти.

От Български институт за правни инициативи оценяваме усилията на двете най-големи коалиции в 49-ия парламент и същевременно искаме да припомним, че не трябва да бъдат оставени на заден план процедурите за избор на органите с изтекъл мандат. Именно тяхното попълване гарантира законосъобразното им функциониране, спазването на принципа за разделението на властите и осигуряването на върховенство на правото. Нещо повече, организирането и провеждането на процедури за избор на ключови контролни и регулаторни органи от 49-ото НС може да допринесе и за преодоляване на  политическата криза, която блокира развитието на страната ни вече повече от 2 години. Последните издания на Народното събрание не само че не съумяха да направят и малки стъпки в посока укрепване на институциите, но доведоха до още по-голям хаос с противоречиво организирани процедури за избор или с необосновани смени на ръководителите на органи.

Справянето с корупцията и продължаването на съдебната реформа минават през работещи институции и затова Ви призоваваме към  незабавни действия за организиране на процедури за избор на органи с изтекли и предсрочно прекратени мандати. В спешен порядък трябва да изберете:

 1. управител и по негово предложение двама подуправители (управление „Банково“ и „Емисионно“) на Българската народна банка;
 2. 11 членове на Висшия съдебен съвет (квотата на Народното събрание);
 3. главен инспектор и 10 инспектори от Инспектората към ВСС;
 4. председател и четирима членове на Комисията за защита на личните данни (по предложение на Министерския съвет);
 5. председател и четирима членове (по предложение на председателя) на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;
 6. председател, зам.-председател, секретар и шестима членове на Комисията за разкриване на документи разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
 7. председател на Комисията за финансов надзор;
 8. двама съдии в Конституционния съд (квотата на Народното събрание);
 9. управител на Националния осигурителен институт;
 10. председател, двама зам.-председатели и двама членове (по предложение на председателя) на Сметната палата;
 11. председател и четирима членове на Фискалният съвет;
 12. председател, зам.-председател и трима членове на Комисията за защита от дискриминация;
 13. член на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол;
 14. председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 15. председател на Комисията за енергийно и водно регулиране;
 16. един член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;
 17. управител на Националната здравноосигурителна каса.

В близо 10-годишната практика на БИПИ по мониторинг непрестанно сме посочвали кои трябва да са и водещите  стандарти в тази парламентарна дейност – прозрачност, публичност, конкурентност и включеност. Те създават гаранции, че чрез процедурите ще се изберат най-подходящите кадри за съответната позиции, без да оставят в обществото впечатления за политически патронаж и негативна селекция в държавното управление. Бездействието и на 49-ото Народно събрание само ще задълбочи политическата криза и ще даде сигнал към обществото, че и този парламент се проваля в изпълнението на една от основните си функции.

Следвайте ни


 • Начало
  • Позиции
   • Писмо от БИПИ във връзка с провеждането на процедури за избор на органи от Народното събрание