Промените в Kонституцията по отношение на съдебната власт – между възможното и необходимото: Изказвания от конференцията, провела се на 19.09.2023 г. в Централен Военен клуб – София

В контекста на динамични политически процеси и по повод на внесения в 49-ото Народно събрание проект за промени в Конституцията Български институт за правни инициативи в партньорство със Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България инициираха широка обществена дискусия относно предлаганите изменения. Форумът „Промените в Конституцията по отношение на съдебната власт – между възможното и необходимото“ предостави трибуна за обективен, задълбочен и професионален дебат, в който се включиха депутати, министри, представители на академичната и експертната общност, на гражданския сектор, на професионалните общности на съдии, прокурори и следователи. Настоящото издание съдържа изказванията на панелистите и участниците в събитието по реда на включването им в програмата и дискусията. При обработката на текста са направени незначителни съкращения, но не са извършвани съдържателни промени.

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ, председател на УС на Асоциацията на прокурорите в
България: "
На нашето внимание е представен проект за изменение в Конституцията, който е внесен от група народни представители, и пред нас, както подчертах и преди малко, тежи огромната отговорност да направим това, което ще е от полза за върховенството на правото, за развитието на съдебната система и в крайна сметка за всеки един български гражданин. Българските прокурори желаят от цялото си сърце възходящо и устойчиво развитие на съдебната система в България. Те желаят ние да имаме модерна, отчетна прокуратура, отчетна съдебна система, които да са в услуга на гражданите, които да изпълняват с чест своите конституционни и законови задължения. В този ред на мисли ние заявяваме твърдото си и убедено желание да бъдем активен субект на тази реформа, да участваме като равноправен партньор във всички бъдещи дискусии по тази тема, защото, отново подчертавам, осъзнаваме, че това е наш дълг, наше задължение."

ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА, член на УС на Съюза на съдиите в България:"И аз като представител на Съюза на съдиите бих могла да кажа становището ни по тези въпроси, по които сме категорични и имаме ясна позиция. Тези наши позиции бяха представени от мен и съдия Жилова миналата седмица пред представителите на Венецианската комисия, които бяха в София. Първият въпрос е за кадровия орган. Становището на Съюза на съдиите е да се запази настоящият модел на интегриран ВСС, т.е. да има един орган с две отделни колегии, както и към настоящия момент, Съдийска и Прокурорска, но при силно ограничени правомощия на Пленума на ВСС. Такива са и препоръките на самата комисия. Въпросите, по които сме стигнали до някаква обща позиция, че може да бъдат от правомощието на Пленума, са най-общо три. Те са: програмното бюджетиране, т.е. бюджетът на прокуратурата и бюджетът на съдилищата; обучението на младшите магистрати, което е изключително важен въпрос и въобще не трябва да го подминаваме; и изборът на главен прокурор. Въпросът с управлението на сградите е дискусионен и тук със сигурност има колеги, които ще вземат отношение. Нямаме някаква позиция дали това да бъде предоставено като правомощие на министъра на правосъдието или да остане като правомощие на Пленума на ВСС."

ТАТЯНА ЖИЛОВА, председател на УС на ССБ: Наред с горното, Съюзът на съдиите подкрепя мнението на Асоциацията на прокурорите и на следователите, че прокуратурата трябва да остане централизирана. Притеснително е това, което прочетохме в мотивите на Законопроекта за изменение на Конституцията, че се търси известна децентрализация на прокуратурата. Не разбираме какво означава „известна децентрализация“. Считаме, че главният прокурор трябва да си има методическото ръководство и наистина да не се допуска различен стандарт при осъществяване на наказателните политики в различните части на страната. Смятаме, че трябва да се ограничава дисциплинарната власт на главния прокурор, но това не е въпрос на конституционна уредба. Това е въпрос на законодателство, а евентуално в Конституцията би могло това да стане като главният прокурор вече не е член по право на Прокурорския съвет. По този начин може да му се ограничи дисциплинарната власт. Някакви такива механизми. Но децентрализация на прокуратурата, нарушаване на йерархичните структури и отнемане на методическото ръководство ни се струва нецелесъобразно и опасно.

ПЕТКО ПЕТКОВ, председател на УС на Камарата на следователите в България:
"Настина за първи път имахме възможност и един достатъчно разумен и дълъг срок, в който да направим допитване до всички колеги в страната, да имаме общо мнение по така предложените проблеми и промени в Закона за изменение и допълнение на Конституцията. Първо, следователите са категорично против разделянето на два съвета. В хипотезата на промяната се предлага Висш съдебен съвет, а пък другият е съвет, не знаем нисш, среден или какъв. Но в крайна сметка считаме, че това разделение не говори за единна съдебна власт, а навсякъде в Конституцията прокламираме за единна съдебна власт."

Можете да изтеглите документа в PDF оттук

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Промените в Kонституцията по отношение на съдебната власт – между възможното и необходимото: Изказвания от конференцията, провела се на 19.09.2023 г. в Централен Военен клуб – София