Конкурс за есе 2024 г.

Краен срок за кандидатстване:

Есетата трябва да бъдат изпратени до  29 февруари 2024 г., 17:00 ч., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org.

Молим да не копирате имейла от сайта ни, а да го въведете собственоръчно при изпращането на есетата.

В заглавното поле на придружаващия имейл поставете текст “konkurs za ese“.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

За шести пореден път Фондация „Български институт за правни инициативи“ съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета. Тази година темата е:

"Възможно ли е медиацията да замени традиционното правосъдие" 

 • Изисквания към кандидатите:
 • - В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“, „Международни отношения“, „Политология“ и „Философия“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;
 • - Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
 • - Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение. 

 • Изисквания към есето:
 • - Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;
 • - На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;
 • - Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид, да има ясна структура, теза и аргументи;
 • - Есетата трябва да проблематизират правните и професионални предизвикателства свързани с приетите през 2023 г.  промени в Закона за медиацията и Гражданско процесуалния кодекс, въвеждащи задължителна процедура по медиация по конкретни видове висящи пред съд дела. Могат да се разгледат международни и европейски правила в тази посока, особено по отношение изисквания към медиаторите и взаимоотношения с адвокатурата. Участниците могат да представят своето лично разбиране за процедурата по медиация и нейните предимства по отношение на традиционното правосъдие, включително и да аргументират кога смятат, че тя би била по-подходяща – преди съда или в рамките на висящо производство, както и нейното значение в по-широкия контекст на понятието „нова култура на общуване“.

НАГРАДЕН ФОНД

Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване.На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:

 • Първа награда – 700 лв.
 • Втора награда – 500 лв.
 • Трета награда – 300 лв.

Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и специализирана литература.

Следвайте ни