БИПИ с още 5 НПО в продължение на позицията си за искане за експертна оценка на продуктите за случайно разпределение на дела: Развитието и последващите действия на ВСС по въпроса за случайното разпределение ще покажат дали съществуването на Гражданския съвет е от значение

Пълният текст на писмото:

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

От медиите узнахме за разпространеното на 19.11.2013 г. съобщение от Пресцентъра на Висшия съдебен съвет, съдържащо отговор на изпратеното от нас (на същата дата) писмо във връзка с продуктите за случайното разпределение на делата.

Доколкото това явно не е позиция, гласувана от пленaрния състав на Съвета, настояваме писмото ни да бъде обсъдено на заседание на Висшия съдебен съвет на 21.11.2013 г., който да се произнесе с решение, взето по предвидения в закона ред.

При вземането на решение, молим ВСС да вземе под внимание следното:

– Декларираме готовност да обезпечим участието на независими и висококвалифицирани експерти от държавни институции, които да изготвят независима оценка на двата продукта (АСУД и  LawChoice) за случайно разпределение на делата в съдилищата.
– Продължаваме да считаме, че без отговор на поставените в писмото ни въпроси обсъждането и приемането на Правила за случайното разпределение е лишено от основание.
– Припомняме, че Съветът вече е взел решение (т. 13.5 от протокол от 31.10.2013 г.), с което приема, че трябва да се назначи независима експертиза с експерти от БАН или други държавни институции на двата продукта за разпределение.
– Настояваме, на осигурените от нас експерти да бъде предоставена възможност да проверят „доработката” на „LawChoice”, да сравнят всички релевантни технически характеристики на двата софтуера след анализ на техния сорс код, да извършат нужните, съобразно експертното им усмотрение, проверки, да получат достъп до цялата необходима им информация, за да отговорят мотивирано и обосновано на всички въпроси, касаещи функционирането и надеждността на двата продукта.

Без участието на независими експерти в диагностицирането и отстраняването на проблемите на системите за случайно разпределение на делата е невъзможно да се гарантира тяхната сигурност. Продължаващата защита на LawChoice и препятстването на независима експертиза всяват силно съмнение в наличието на воля за реално гарантиране на случайността на разпределение на делата. Ако ВСС не допусне независима експертиза и не вземе предвид останалите ни предложения, ние ще продължим да считаме, че отсъстват гаранции за законосъобразното разпределение на делата, а това е ключова антикорупционна мярка, гарантираща независимостта на съда. 

От началото на създаването на Гражданския съвет към ВСС, участващите в него организации сме инвестирали немалко усилия, за да подпомогнем работата на ВСС, като винаги сме изразявали готовност да споделяме професионалния си опит. Със съжаление трябва да установим, че в повечето случаи ВСС по никакъв начин не е показвал, че се съобразява или взема под внимание становищата на Гражданския съвет. Отношението към изразените от Гражданския съвет позиции по изключително важния въпрос за случайното разпределение на делата е поредното доказателство за това.

Развитието и последващите действия на ВСС по този важен проблем ще покажат дали съществуването на Гражданския съвет е от значение или е по-добре да преосмислим участието си в него.

Съюз на съдиите в България

Фондация „Български адвокати за правата на човека”

Фондация „Български институт за правни инициативи”

Сдружение „Сефита”

Институт за развитие на публичната среда

„Център на НПО – Разград”

Изтегли цялата позиция в PDF.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ с още 5 НПО в продължение на позицията си за искане за експертна оценка на продуктите за случайно разпределение на дела: Развитието и последващите действия на ВСС по въпроса за случайното разпределение ще покажат дали съществуването на Гражданския съвет е от значение