5 НПО сезират ВСС да разгледа всички въпроси, засягащи професионалната етика и нравствените качества на съдия Веселина Тенева

Изтегли цялото писмо в PDF.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,

Сезираме Ви възможно най-скоро да разгледате всички въпроси, които бяха повдигнати в публичното пространство по отношение на професионалната етика и нравствените качества на съдия Веселина Тенева. След прекратяване на процедурата за главен съдебен инспектор тя продължава да бъде върховен съдия във Върховния административен съд и наличието на тези обществени съмнения продължават да обременяват както нейната репутация, така и доверието в съдебната власт изобщо.

На първо място, следва да бъдат изяснени въпросителните и съмненията за непотизъм около участието на съдия Тенева в съдебен състав, разглеждал дело, по което страна е бил съпругът й и негови роднини .

На второ място, става дума за кръга от повдигнати в публичното пространство въпроси, свързани с декларациите, подадени от съдия Тенева пред Сметната палата . Призоваваме ВСС ясно да потвърди принципа, че действия на магистрат, които заобикалят, попадат извън рамките на закона или са в нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, представляват нарушение на правилата за професионална етика, включително тези за почтеност и благоприличие.

На трето място, ВСС следва да заеме ясна позиция относно произволно подхвърляните твърдения в общественото пространство за наличието на „потресаващи факти и данни необявявани до момента” . Ако такива данни има, те трябва да бъдат изискани от съвета.

Основният мандат на ВСС е да брани независимостта на съдебната власт от всякакви форми на влияние и корупция, както и да не допуска наличието дори и на съмнения в нравствеността на магистратите и тяхната независимост.

Асоциация за европейска интеграция и права на човека
Български адвокати за правата на човека
Български институт за правни инициативи
Институт за развитие на публичната среда
Център на НПО в Разград

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • 5 НПО сезират ВСС да разгледа всички въпроси, засягащи професионалната етика и нравствените качества на съдия Веселина Тенева