Седем неправителствени организации изразиха възмущението си от решението на ВСС, с което на съдия Мирослава Тодорова е наложено дисциплинарно наказание понижаване в длъжност „съдия” в Софийски районен съд за срок от две години

До
Членовете на Висшия съдебен съвет


Уважаеми членове на ВСС,

С настоящето писмо искаме да изразим откровеното си възмущение от решението на съвета по повод дисциплинарното наказание на съдия Мирослава Тодорова.

Възмущението  ни  е  предизвикано  от  факта,  че  в  случая  се  касае  за  целенасочена кампания за опетняване името и уронване престижа на магистрат, който с откритата си и  критична  позиция  срещу  статуквото  в  съдебната  власт  е  показал,  че  отстоява независимостта и честта на съдийската професия.

Случилото се на заседанието на ВСС проведено на27.03.2014 г. за пореден път показа крещящата  нужда  от  структурни  промени  в  начина,  по  който  работи  съвета  и  по-специално разделянето му на две колегии– за съдии и за прокурори и следователи.

Абсолютно недопустимо е в кадровата политика касаеща прокурори да се намесват съдии и обратното, както се получи на споменатото заседание. Нещо повече, в случая на съдия Тодорова, наказанието й беше утежнено, очевидно несъразмерно, именно по предложение  на  бивш  прокурор(преди  да  бъде  избран  за  член  на  ВСС  от професионалната квота, г-н Румен Боев е бил апелативен прокурор в АП– Пловдив) и гласувано с участие на останалите бивши прокурори сега членове на ВСС.

Законът за съдебната власт изрично предвиди преди време разделяне на кадровата политика  за  съдии  и  за  прокурори  и  следователи,  за  да  не  се  допускат  абсурдни ситуации  като  тази  със  съдия  Тодорова.  Изрично  настояваме  ВСС  да  изпълни ефективно разпоредбите на закона и да осъществи на практика разделянето. Така поне в някаква степен той ще покаже, че е върховен административен орган на съдебната власт– функция,  която  в  момента  е  изпразнена  от  съдържание  и  обезсмисля съществуването на съвета в този му състав.

Накрая искаме да припомним за пореден път, че по Конституция Висшият съдебен съвет е призван да защитава независимостта на съдебната власт, а не да се превръща в наказателен отряд за преследване и саморазправа с отделни магистрати.

28.03.2014


Асоциация за европейска интеграция и права на човека
Български институт за правни инициативи
Български хелзинкски комитет
Български адвокати за правата на човека
Институт за развитие на публичната среда
Програма“Достъп до информация”
Център НПО- Разград

Изтегли цялото писмо в pdf.

 

 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Седем неправителствени организации изразиха възмущението си от решението на ВСС, с което на съдия Мирослава Тодорова е наложено дисциплинарно наказание понижаване в длъжност „съдия” в Софийски районен съд за срок от две години