ВСС отговори на писмото на 7-те НПО относно начина на определяне на ad hoc съдии към ЕСПЧ

С писмо изх. №97-00-210 от 18.07.2014 г., един месец след като 7 НПО отправиха съвместно писмо относно методиката, по която бяха избрани българските ad hoc съдии към Европейския съд по правата на човека, Висшият съдебен съвет изпрати свой отговор до тях. В писмото се съобщава, че е отправена молба до Министъра на правосъдието на Република България за предоставяне на информация за всички предстоящи процедури през следващите 3 години, свързани с избор на национални представители в съдебни органи и организации, в областта на международното правно сътрудничество, в които могат да бъдат ангажирани магистрати..[] Прочети цялото писмо тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • ВСС отговори на писмото на 7-те НПО относно начина на определяне на ad hoc съдии към ЕСПЧ