БИПИ до НС: Единни правила за провеждане на процедура и избор на лица на висши държавни длъжности от Народното събрание

БИПИ изпрати до председателите на парламентарни групи и членовете на  Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание модел на Единни правила за провеждане на процедура и избор на лица на  висши държавни длъжности от Народното събрание. БИПИ има последователна политика в това отношение, като още миналата година подобни правила бяха изпратени до 42-рото НС.  Надяваме се, новият парламент да погледне по-отговорно на този важен  елемент от своята дейност и да включи предложенията ни в бъдещия  Правилник за дейността на 43-тото НС. 

В документа са представени и някои добри чуждестранни  практики при провеждане на подобни избори,  като е посочена и нуждата от  Етичен кодекс на народния представител.   Единните правила за провеждане на процедура и избор на лица на  висши държавни длъжности от Народното събрание са създадени с  финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по проект "Инициатива  за  прозрачни  парламентарни  назначения".
 

 

 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ до НС: Единни правила за провеждане на процедура и избор на лица на висши държавни длъжности от Народното събрание