10 НПО призовават Народното събрание да пристъпи към избор на Главен съдебен инспектор

ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОТ 43 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЯ
ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Уважаеми народни представители,

На 27.02.2014 г. на заседание на 42 Народно събрание бяха приети процедурни правила за издигане, представяне и изслушване на кандидатите и за избор на главен съдебен инспектор. В съответствие с тези правила след прозрачно обществено обсъждане бяха представени и изслушани в Правната парламентарна комисия кандидатурите на съдия Вера Чочкова и съдия Теодора Точкова. По редица обективни причини процедурата  не можа да бъде завършена на  насроченото за 19 юни пленарното заседание, на което трябваше да бъде избран новият главен съдебен инспектор. Така България остана в неблагоприятното положение да бъде упреквана от гражданите и от Европейските институции в нелегитимност на работата на Инспектората към ВСС, след като този колегиален държавен орган вече почти две години се ръководи от главен инспектор с изтекъл мандат.
В Конституцията на Република България е посочено в чл.132а, ал.2, че главният съдебен инспектор се избира от Народното събрание за срок от 5 години, а в ал. 4, че главният съдебен инспектор може да бъде избиран повторно, но не за два последователни мандата.   Липсата на избран нов главен инспектор създава предпоставка за остри критики в предстоящия доклад на Европейската Комисия за България по механизма за сътрудничество и оценка. Европейските ни партньори очакват активност, динамика, резултатност и прозрачност в работата на съдебната система, а реалността е,  че дори институционалното изграждане на Инспектората не е приключило.  Негативният ефект от неосъществения избор се подсилва и от факта, че доскоро Инспекторатът към ВСС беше почти единствената институция в рамките на съдебната система, която получаваше положителна оценка в докладите на ЕК. Нещо повече, вече се говори за противоконституционност,  която мълчаливо се приема от държавните органи. Задържането на поста главен съдебен инспектор на човек с изтекъл мандат от две години, на практика дава още половин последователен мандат, след като това е изрично забранено в Конституцията.
Ето защо,  предлагаме народните представители да фокусират вниманието си върху бързото разрешаване на този изключително наболял проблем.  Нека в Правната комисия на 43-то Народно събрание приоритетно се постави на обсъждане единственият вариант за излизане от тази институционална криза - започване в кратки срокове на нова процедура /съгласно чл.89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ДВ.бр.97 от 25.11.2014г./. Ако едно от първите действия на новото Народно събрание е започване на нова процедура до края на 2014 година, това ще даде ясен сигнал, че има разбиране за важността на този избор и ще  покаже, че решаването на проблемите на съдебната власт е един от сегашните  приоритети. Във всички случаи това действие на Народното събрание ще бъде отразено в новия доклад на Европейската комисия като стъпка за решаване на проблема от настоящия парламент.
Заявяваме отново, че подкрепяме  кандидатурите на съдия Вера Чочкова и съдия Теодора Точкова. Считаме, че всяка една от тях може да допринесе за ефективното функциониране на ИВСС.


1. Съюз на юристите в България


2. Съюз на съдиите в България


3. Асоциация на българските административни съдии


4. Асоциация за европейска интеграция и права на човека


5. Български институт за правни инициативи


6. Програма „Достъп до информация“


7. Програма за развитие на съдебната система


8. Сдружение „Център на НПО в Разград“


9. Фондация „Риск Монитор“


10. Център за изследване на демокрацията

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • 10 НПО призовават Народното събрание да пристъпи към избор на Главен съдебен инспектор