Декларация в подкрепа на БХК и против езика на омразата

ДО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ ДО МЕДИИ


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Уважаема г-жо Цачева, 

С настоящата декларация искаме да изразим подкрепа към Отвореното писмо на председателя на фондация "Български хелзинкски комитет" – г-н Красимир Кънев, от 17 декември 2014 г., адресирано до Вас и до Главния прокурор на Република България, по повод вулгарното изказване от парламентарната трибуна на народния представител от Патриотичния фронт г-н Валери Симеонов. Категорично заявяваме, че прочетената от г-н Симеонов  Декларация осъждаща престъпления, извършени от цигани представлява фрапантен пример за реторика на омразата, каквато няма място в най-представителната институция на Република България.

Непремерените изказвания на представители на държавни институции и общественици по въпроси, свързани с проблемите на ромската интеграция развихриха горещ дебат в публичното пространство. Дебат, който ясно показва, че тези проблеми не могат повече да бъдат замитани под килима на политическото злободневие. Едновременно с това, подобен тип говорене, като речта на г-н Валери Симеонов, за пореден път инструментализират за партийни цели теми, които засягат бъдещото съвместно съжителство на всички български граждани. Обратно на своето послание, подобен език свидетелства за липсата на реална воля сред управляващите за търсене на решения. Нещо повече, представянето на тежките социални проблеми на ромите като етнически "особености", минира всички бъдещи добронамерени усилия за справяне с тези изключително важни за обществото въпроси.

Огромна вина за т. нар. "ромски въпрос", както впрочем и за много други „въпроси” в страната, има системното отсъствие на държавата като активен регулатор в редица сфери на обществения и политически живот. Този хроничен дефицит на държавност следва да бъде преодолян на първо място чрез системното и равноправно прилагане на законите на Република България от нейните правоохранителни и правоприлагащи органи. Това естествено включва преследване както на всички форми на битова и небитова престъпност, за които говори в своята реч г-н Симеонов, така и на всички форми на подбуждане към дискриминация, насилие и омраза на етническа основа, каквато на практика представляват думите му.

Поради това призоваваме Народното събрание на Република България да не допуска изказвания от парламентарната трибуна, с които се проповядва или се подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност.

В допълнение настояваме за започването на сериозен дебат за приемане на Етични правила за поведение на депутатите.


Български адвокати за правата на човека
Български институт за правни инициативи
РискМонитор
Съюз на съдиите в България
Център на НПО - Разград

Текст на писмото в pdf формат.

 

 

Следвайте ни