БИПИ отправи въпроси до кандидата за председател на Софийски апелативен съд Нели Куцкова

На основание чл. 7 от Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебна власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ, БИПИ отправи въпроси към съдия Нели Куцкова, кандидат за административен ръководител-председател на Апелативен съд София:

1. Доколко Вашето участие в изпълнителната власт като заместник-министър на правосъдието (1992 – 1993) и издигането на кандидатурата Ви за вицепрезидент (2001) са повлияли на работата Ви като съдия и тъждествената й  безпристрастност? 

2. Във Вашата концепция сте описали мерки за предотвратяване на корупционни и други недопустими практики в Апелативен съд София. Смятате ли, че понастоящем има такива в съда? Ако бъдете избрана за председател, как ще идентифицирате и преодолеете подобни механизми в рамките на своите правомощия?

3. Вие сте говорител на Съюза на съдиите в България - най-голямата, но и най-критикувана съдийска организация в страната. В тази връзка, какво е мнението Ви за професионалното сдружаване на магистратите и ролята, която подобни организации трябва да имат?

4.  Атестирането е един от трайните дискусионни въпроси в съдебната система. Как смятате, че следва да се извършва качествената оценка на съдийската работа?

Виж всички въпроси в PDF.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ отправи въпроси до кандидата за председател на Софийски апелативен съд Нели Куцкова