Българският институт за правни инициативи иска процедурни правила за избор на управител на БНБ и проверка на кандидатите

Вчера (04.06.2015 г.) в Комисията по бюджет и финансии на Народното събрание е разглеждан проект за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Българският институт за правни инициативи изпрати писмо до Комисията във връзка с избора на управител на БНБ. В писмото си БИПИ настоява за обстойна проверка на кандидатите, включително и на имотното им състояние. Приложено към писмото е и проект на декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество, който да бъде приложен в изискуемите за попълавне и публично представяне документи на номинираните за управител на Българска народна банка.

Пълният текст на писмото можете да прочетете тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Българският институт за правни инициативи иска процедурни правила за избор на управител на БНБ и проверка на кандидатите