Становище на БИПИ относно избора на нов състав на Комисията за защита на конкуренцията

В становището на БИПИ, изпратено до Комисията по икономическа политика и туризъм, се казва:
"Предварителното проучване е изключително важен елемент от процедурата по назначаване, тъй като то би отхвърлило всякакви съмнения относно качествата на кандидатите и по този начин би придало на избраното ръководство на КЗК допълнителна легитимност, в хода на усилията за повишаване на доверието в институциите.

Значението на избора на ръководство на КЗК не се нуждае от обяснение и именно поради това е важно НС да създаде конкурентна среда, публичност и прозрачност на процедурата. Процедурните правила са нормативната рамка, която на база на принципите на меритокрацията, следва да гарантира честно състезание и избор на най-подходящия от кандидатите. Основен елемент на качествена процедура е осигуряването на достатъчно време, през което да се структурира обществен дебат по отношение на професионалните и морални качества на кандидатите, както и визиите им за управление на институцията."

Пълният текст на становището можете да прочетете тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Становище на БИПИ относно избора на нов състав на Комисията за защита на конкуренцията