БИПИ възразява остро срещу опита на парламента да изключи НПО, медии и обществото от възможността за гражданско участие в процедурата по избор на КЗК.

Комисията по икономическа политика и туризъм е свикала свое заседание на
09.03.2016 г. от 14:00 ч., на което ще изслуша кандидатите за ръководство и членове на КЗК.

Обявлението за заседанието е публикувано днес, 07.03.2016 г., на интернет страницата на Народното събрание. В същото време, Процедурните правила за избор на КЗК (раздел II, т.3),
указват тридневен срок от датата на публикуване, в който НПО и медии могат да изпращат
становища или въпроси до икономическата комисия на парламента. На практика, парламентът
не изпълнява този срок, с което лишава граждани и организации от участие в процедурата. Прочетете цялата позиция тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ възразява остро срещу опита на парламента да изключи НПО, медии и обществото от възможността за гражданско участие в процедурата по избор на КЗК.