БИПИ зададе въпроси до номинираните за председател, заместник-председател и членове на КЗК

В чл. 50 от ЗЗК е уредено едно изключително важно правомощие на КЗК, а именно извършване проверки на място (т.нар. претърсване).  Какво е мнението на кандидатите за това правомощие, особено по отношение необходимостта от  издирване на доказателства за доказване на антитръстовите нарушения.  Какво е отношението им и към възможността откритите по време на проверката документи и доказателства, пораждащи съмнения за извършване на други нарушения по ЗЗК  (извън това, за което се извършва претърсването),  да могат да бъдат иззети и в бъдеще да послужат за образуване на друго производство (чл.50, ал. 4 от ЗЗК)? Вижте всички въпроси тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ зададе въпроси до номинираните за председател, заместник-председател и членове на КЗК