Коментар на БИПИ по Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Български институт за правни инициативи публикува трети коментар относно предложения Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Проектът бе предложен за обществено обсъждане в портала за обществени консултации Strategy.bg. Становището на БИПИ засяга принципни въпроси по структурата и замисъла на закона и може да бъде само основа за последващо прецизно обсъждане на разпоредбите текст по текст.  Изтегли становището в PDF тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Коментар на БИПИ по Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество