БИПИ зададе въпроси до Катя Бельова - кандидат в процедурата по избор на административен ръководител на Окръжен съд Благоевград

ВСС предстои да проведе избор на административен ръководител на Окръжен съд Благоевград на 7 юни. БИПИ зададе въпроси до единствения кандидат и досегашен административен ръководител Катя Бельова във връзка със случайното разпределение на делата в съда и някои твърдения в медийни публикации. 

Въпросите можете да видите тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ зададе въпроси до Катя Бельова - кандидат в процедурата по избор на административен ръководител на Окръжен съд Благоевград