Георги Ушев отговори на въпросите на БИПИ

БИПИ се възползва от процедурната възможност и зададе въпроси на съдия Ушев, кандидат за административен ръководител на СНС, свързани с развитието на съда и правораздаването у нас, необходимостта от специализирано обучение на съдебните заседатели в СНС, както и скорошните констатации в Доклада по мисията за техническа помощ на прокуратурата. Ушев отбелязва, че в настоящите правила най-ефективен принос за вземането на мотивирани и отчетни решения от членовете на съвета, е допускането на общите съдийска събрания до изборната процедура. „След като ще се решава въпросът за ръководенето на даден орган, познаването от страна на членовете на ВСС на атмосферата в този орган, на проблемите му и на нагласите на магистратския му състав към кандидатите, е особено важно”. С подробните отговори на всички въпроси можете да се запознаете в приложения файл.

Следвайте ни