OTГОВОРИ на кандидатките за председател на Апелативен специализиран наказателен съд (АСНС) на въпросите на БИПИ

Днес ВСС гласува кандидатурите на Даниела Росенова, досегашен председател и на Румяна Илиева, съдия в АСНС за ръководния пост в съда. Нито една от двете кандидатки не получи необходимото мнозинство - за Росенова имаше 4 гласа "за", а за съдия Илиева 1 глас "за". И в тази процедура, както и при избора на председател на Специализирания наказателен съд, БИПИ отправи въпроси към кандидатките. С техните отговори можете да се запознаете тук (съдия Росенова) и тук (съдия Илиева)

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • OTГОВОРИ на кандидатките за председател на Апелативен специализиран наказателен съд (АСНС) на въпросите на БИПИ