БИПИ отправи въпроси и към кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите

След като зададе въпроси към номинирания от следователите Евгени Диков, БИПИ отправи своите питания и към кандидатите от прокурорската квота - 13 души. Включен е един допълнителен въпрос: "Тази година се навършват 25 години от Европейската конвенция за правата на човека в България. Съгласно чл. 130а ал. 2, т. 3 от Конституцията пленумът на ВСС "организира квалификацията на на съдиите, прокурорите и следователите". Ако бъдете избран за член на ВСС, какво ще направите за повишаване знанията и квалификацията на магистратите и в частност на прокурорите и следователите относно познаване практиката на Европейския съд по правата на човека?" Всички въпроси са достъпни тук. Номинациите са публикувани на официалната страница на ВСС.           

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ отправи въпроси и към кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите