БИПИ отправи въпросите си и към номинираните за членове на ВСС от парламентарната квота

Спазвайки установената "традиция" или по-скоро здравословен граждански навик, БИПИ отправи своите въпроси и към 18-те номинирани за членове на ВСС от квотата на Народното събрание. 11 от членовете на ВСС се избират от парламентарната квота с мнозинство 2/3 от народните представители. Oще на 1 юни БИПИ призова депутатите за прозрачност в процеса на номиниране: "призоваваме Ви да не разчитате на имена подхвърлени в неформална обстановка, а да проверите активно дадените предложения и сами да търсите кандидати, които да бъдат не само добри професионалисти, но и личности с почтеност и мисъл за съдбата на съдебната система и хората заети в нея." Някои от питанията вече бяха зададени на всички кандидати от професионалната квота: Можете ли да дадете ясен пример за приложима и ефективна антикорупционна мярка в съдебната власт? Какво е мнението Ви за това бюджетът на съдебната власт да се изготвя на принципа на програмното бюджетиране? Всички въпроси са достъпни и тук

 

ВЪПРОСИ
от БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ


до всички 18 номинирани за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) съгласно Раздел II, т. 3 от Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание:

1. Как се стигна до Вашата номинация от издигналите кандидатурата Ви народни представители? 

 

2. В публичното пространство стана известно, че разпределението на местата в парламентарната квота на ВСС е в съотношение 4:3:2:2. В тази връзка кой смятате, че ще бъде водещият критерий при избора - качествата и представянето на кандидата или предварителното квотно партийно разпределение? 

 

3. Смятате ли, че към настоящия момент България е изпълнила изискванията по 6-те показателя по Механизма за сътрудничество и проверка (Cooperation and Verification Mechanism) и наблюдението следва да отпадне?

 

4. Можете ли да дадете ясен пример за приложима и ефективна антикорупционна мярка в съдебната власт?

 

5. Какво е мнението Ви за това бюджетът на съдебната власт да се изготвя на принципа на програмното бюджетиране?

 

6. Тази година се навършват 25 години от Европейската конвенция за правата на човека в България. Съгласно чл. 130а ал. 2, т. 3 от Конституцията пленумът на ВСС "организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите". Ако бъдете избран за член на ВСС, какво ще направите за повишаване знанията и квалификацията на магистратите и в частност на прокурорите и следователите относно познаване практиката на Европейския съд по правата на човека?

 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ отправи въпросите си и към номинираните за членове на ВСС от парламентарната квота