Попитахме кандидатите за председатели на административни съдилища за бъдещия председател на ВАС

От началото на 2017 г. досега Висшият съдебен съвет проведе процедури за избор на повечето административни съдилища в страната. БИПИ се възползва от предвидената в процедурните правила за този тип избори възможност и отправи въпроси към кандидатите за съответните ръководни позиции. Част от тях бяха свързани с предстоящия избор на председател на Върховния административен съд.

Нашите въпроси получиха общо 21 кандидати в 14 процедури. С техните отговори можете да се запознаете по-долу.

Попитахме кандидатите:

Кои са личните качества, които според Вас правят един кандидат подходящ да заеме длъжността председател на Върховния административен съд?

Според Вас следва ли кандидатите за председател на Върховния административен съд да са изразявали и защитавали позиции по актуални теми и проблеми на съдебната власт и реформата в нея и в частност на административното правораздаване?

Следва ли, според Вас, подходящият кандидат за председател на Върховния административен съд да е административен съдия и/или съдия от ВАС?

Ето какво отговориха те:

А на първия ни въпрос – Кои са личните качества, които според Вас правят един кандидат подходящ да заеме длъжността председател на Върховния административен съд? – отговориха ето така:

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Попитахме кандидатите за председатели на административни съдилища за бъдещия председател на ВАС