Oтворено писмо от НПО до председателя на КПКОНПИ

До г-н Пламен Георгиев

Председател на КПКОНПИ

Отворено писмо

Уважаеми господин Георгиев, 

Изборът на парламентарното мнозинство Вие да оглавите и да сте първият председател на нов и с разширени правомощия антикорупционен орган е изключително сериозна отговорност и е натоварено с огромни очаквания. Пожелаваме Ви независимост и твърдост на тази позиция и същевременно настояваме за следното: 

Едното от най-важните неща в работата на новата комисия е защитата на публичния интерес, а това се постига с максимална прозрачност и ясни правила. Още в самото начало комисията следва да посочи като свой главен приоритет изработването на такива правила и методология, които да гарантират прозрачност на вземането на решенията. Още повече, че прозрачността е основно средство за превенция на корупцията, а превенцията е в основата на дейността на новосъздадената комисия.

В тази връзка, следва да има приемственост между комисията и част от антикорупционните органи, които се вляха в нея, която да се изразява в продължаване на вече наложените добри практики. А такива има по отношение на публикуване на всички решения на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Смятаме, че е повече от логично тази практика да бъде запазена съответно по отношение на всички актове, които издава Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Само така обществото ще има ясна представа за работата на комисията, механизмите чрез които се вземат решенията в нея и резултатът от тях. Само така ще бъдат избегнати и съмненията в манипулиране на правилата и политическа намеса в работата Ви. Само така, още в самото начало ще отправите силно послание към обществеността, че комисията няма да бъде просто поредният орган, който да изпълнява поръчки с неясен политически произход.

Прозрачност и предвидимост при спазване на закона са най-безспорните гаранти за успешен старт на комисията – орган, който е безпрецедентен по своята структура и функции.

9.03.2018 г.                                       С уважение,                         

                                                           Антикорупционен фонд

                                                           Български адвокати за правата на човека

                                                           Български институт за правни инициативи

                                                           Български Хелзински комитет

                                                           Програма „Достъп до информация“

                                                           Институт за пазарна икономика

                                                           Асоциация „Прозрачност без граници“

                                                           РискМонитор

                                                           Център за либерални стратегии

Следвайте ни