БИПИ призова ГС към ВСС по повод неуспешната процедура по избор на административен ръководител на Софийски градски съд

Днес БИПИ изпрати писмо до всички членове на ГС към ВСС по електронната поща на ГС, относно избора на адм. ръководител на СГС. На 05 август 2014 г. БИПИ внесе заявление за напускане на Гражданския съвет (ГС) към Висшия съдебен съвет. Мотивите ни бяха ясни: дефицит на равнопоставеност, прозрачност и отчетност във взаимоотношенията между ГС и върховния кадрови орган на съдебната власт. В същото време, в качеството си на активни членове, отчетохме факта, че ГС се утвърди като структура, в която организации с различни интереси, опит и представителство успяват да намерят общ език и да работят заедно. Отнасяйки се с уважение към труда и приноса на всички членове на ГС и без по какъвто и да било начин да се стреми да засяга неговата самостоятелност при вземане на решения, БИПИ призовава членовете на ГС да обсъдят публично и да съставят становище във връзка с проведената процедура по (не)избор на административен ръководител на Софийски градски съд на 13 март от Съдийската колегия на ВСС, следвайки процедурните възможности в неговите правила за работа. Всички ние, които желаем справедливо, ясно, обективно и безпристрастно вземане на решения –можем да се подкрепим и да дадем ясен сигнал за това колко са високи очакванията към върховния административен орган на съдебната власт. В противен случай ерозията на доверието в съдебната власт и нейните съратници ще продължи да се задълбочава. Пълният текст на писмото четете тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ призова ГС към ВСС по повод неуспешната процедура по избор на административен ръководител на Софийски градски съд