НПО отказват да легитимират с участие фасадна и компрометирана процедура 

Пет организации с многогодишен опит в изследване и наблюдение на процесите в съдебната власт, правата на човека и върховенството на правото внесоха в парламента съвместно отворено писмо във връзка с предстоящия избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: Антикорупционен фонд, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Институт за пазарна икономика и Програма "Достъп до информация".
Макар поставянето на становища и въпроси в тази и други изборни процедури да е в същността си полезен демократичен инструмент, предрешеният избор опорочава основната му идея. Вижте пълния текст на писмото по-долу:

ДО

ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА

ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ ГЕРБ

КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ И ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПГ "ОБЕДИНЕНИЕ ПАТРИОТИ"

ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ "ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ"

НЕЧЛЕНУВАЩИТЕ В ПГ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ


ОТВОРЕНО ПИСМО

относно:

Процедура по избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

По силата на чл. 9, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и § II, т. 3 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на КПКОНПИ, юридически лица с нестопанска цел могат да представят становища, включващи и въпроси към издигнатите кандидати за председател на органа.

Въпреки предоставената ни от закона възможност, заявяваме, че няма да се възползваме от нея. Дългогодишният ни опит в изследване и наблюдение на процесите в съдебната власт, сферата на правата на човека и върховенството на правото, ни дава основание да твърдим, че предстоящият избор на председател на КПКОНПИ е предрешен.

Наблюдавайки процедурите по избор, извършвани от Народното събрание, констатираме със съжаление, че това е поредна процедура, страдаща от пороци като липса на състезателност, липса на прозрачност и публичност, отсъствие на професионален и обществен дебат за състоянието на органа. Заставаме зад убеждението, че изпращането на становища и въпроси към кандидатите ще доведе единствено до легитимирането на една фасадна и компрометирана в своя зародиш процедура. Не желаем да допринасяме за обезсмислянето на един иначе демократичен инструмент, какъвто е участието чрез становища и въпроси от представители на гражданското общество в процедурата по избор на председател на КПКОНПИ. Този своеобразен „бойкот“ е безпрецедентна, но неизбежна стъпка към разобличаване на очевидни паравани на предварително взети по непрозрачен начин решения.

Обстоятелства около процедурата за избор на председател на КПКОНПИ поставят сянка на съмнение за неясни, поне за широката общественост, договорки, чрез предварителното ѝ обвързване с процедурата за избор на главен прокурор. Смятаме, че е недопустима, като граничи с абсурда, ситуацията, в която действащ главен прокурор обикаля парламентарните групи, за да събира депутатска подкрепа за своята номинация за ръководител на орган на изпълнителната власт. Такива действия опорочават процедурата за избор на председател на КПКОНПИ в нейния зародиш. Превръщат се в предпоставка за основателни граждански подозрения, че органите на различните власти действат в някаква криворазбрана симбиоза, която не е в изгода на демократичния ред в страната (чл. 8 КРБ). Именно реалното разделение на властите, което намира израз в принципа власт власт възпира, гарантира свободата и правата на гражданите, а не личностното и кадрово обвързване между изпълнителни, съдебни и законодателни органи.

Уважаеми народни представители, изборът на председател на КПКОНПИ е от ключово значение за българското общество и неговото усещане за справедливост. Вашите гласове ще решат кой ще оглави един апарат с разнородни функции, които изкусно могат да послужат за репресия и властови произвол. Във вашите ръце е изборът дали да укрепите държавността или напротив, да спомогнете за продължаващите процеси по ерозия на правовия ред в страната.

02 декември 2019 г. 

С уважение:

Бойко Станкушев
Директор
Фондация "Антокорупционен фонд"

Диляна Маркова
Изпълнителен директор
Фондация "Български адвокати за правата на човека"

Биляна Гяурова-Вегертседер
Директор
Фондация "Български институт за правни инициативи"

Светла Костадинова
Изпълнителен директор
Фондация "Институт за пазарна икономика"

Д-р Гергана Жулева
Изпълнителен директор
Фондация "Програма достъп до информация"

Текстът на отвореното писмо в PDF тук

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • НПО отказват да легитимират с участие фасадна и компрометирана процедура