БИПИ спечели дело срещу Министерство на правосъдието

БИПИ спечели дело срещу Министерство на правосъдието

През май 2020 г. в Министерство на правосъдието беше проведена процедура за избор на неправителствена организация за член на Гражданския съвет към Националния механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона или българския вариант на Механизма за сътрудничество и оценка.

Чрез жребий БИПИ беше избрана, но, още в същия ден /02.06.2020 г./, тогавашният министър на правосъдието Данаил Кирилов „не прие проведената процедура“ както беше посочено в съобщението на министерството. Без мотиви и без допълнителни аргументи.

От БИПИ обжалвахме и с Решение № 12800 от 15.12.2021 г. Върховният административен съд отменя акта на министъра на правосъдието, отменя и променената тогава от него заповед, с която трябваше да започне нова процедура за избор и осъжда МП да заплати на БИПИ внесените държавни такси.

В решението се казва, че с акта си министърът на правосъдието „без основание и без мотиви е насрочил нова процедура, с което е препятствал своевременно формиране на Гражданския съвет“. Съдът е приел и за неоснователен доводът на министъра на правосъдието, че са били ограничени права на други неправителствени организации да участват в процедурата – теза, която и БИПИ беше застъпил. БИПИ е представляван от адвокат Георги Атанасов. 

Казусът попадна в полезрението на Европейската комисия и е посочен от нея в доклада за върховенството на правото за 2020 г. Той стана обект и на внимание от българския парламент като част от парламентарно питане от Крум Зарков (БСП) до бившия вицепремиер, отговарящ за съдебната реформа Екатерина Захариева (ГЕРБ). 

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС, но независимо от това то показва, че участието на граждански организации в работата на институциите е от ключово значение за доброто функциониране на демократичните процеси в страната и за включването на всички заинтересовани страни в тях.

Българският институт за правни инициативи е една от най-критичните организации, които наблюдават и анализират процесите в съдебната реформа. Ключов елемент от нейния следващ етап е начинът, по който гражданските организации и експерти ще бъдат включени. Предстои да видим как новото управление ще подходи към въпроса.

Следвайте ни