БИПИ търси стажант

Български институт за правни инициативи търси критично мислещи ентусиасти, които желаят да задълбочат познанията си в работата в неправителствения сектор чрез  4-месечен платен стаж.

Желателно е да си студент по право или обществени науки, със завършен поне първи курс на обучение.

Място: София

Продължителност: 4 месеца

Стажът включва:

- гъвкаво работно време

- възможност за дистанционна работа

- 4-часова заетост/ работен ден

- превод на правни документи (БГ/ЕN и vice versa);

- събиране и обработка на данни за работата на изпълнителната и законодателната власт;

- наблюдение работата на Народното събрание и органите на изпълнителната власт с фокус върху процедурите по назначения;

- медиен мониторинг;

- извършване на проучвания и изготвяне на кратки текстове;

- подпомагане дейността на екипа.

От Вас очакваме да:

- бъдете позитивни и с желание за работа в екип;

- проявявате интерес към развитието на правосъдието и държавното управление;

- ползвате свободно един или повече чужди езици и висока компютърна грамотност;

- проявявате задълбоченост и експедитивност в аналитичната дейност;

Краен срок за кандидатстване: 28 януари 2022 г.; 17:00 ч.

Контакти: оffice@bili-bg.org

Ако искате да работите в приятелски настроен екип от професионалисти, изпратете ни:

1. CV на български във формат Europass;

2. Писмена разработка на английски език до 3 стр. по проблем, който Ви вълнува.

---

Български институт за правни инициативи (БИПИ) е основан през 2006 г. като фондация в обществена полза. Институтът е независима и безпристрастна организация, която изработва политики и предлага експертни решения, наблюдение и анализи с фокус върху реформите в съдебната власт и към установяване на по-прозрачно, отговорно и предвидимо управление. Важна част от нашата дейност е създаването на активна мрежа от неправителствени организации, които да обединяват усилия и ресурси в областта на правосъдието, засягат широката общественост и имат отношение към развитието на демократичните процеси в страната. Организацията е инициатор на множество позиции, декларации и становища, свързани с ключови теми в обществения живот. Водещ принцип в работата ни е убеждението, че конкретни и устойчиви резултати могат да бъдат постигнати чрез последователно и структурирано партньорство и с държавните.

Следвайте ни