MРЕЖА НА АМЕРИКАНСКИТЕ СЪДИИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Цели и обхват на проекта: Проектът "Стъпка напред: мрежа на американските съдии за България" обхваща две водещи програми: „Инициатива за прозрачни съдебни назначения“ и „Мрежа на американските съдии за България“. Инициативата за прозрачни съдебни назначения e инструмент за обществено наблюдение и оценка на професионализма на кандидати за ръководни постове в съдебната система. Инициативата укрепва съдебната независимост и отчетност, като насърчава политики за основана на заслуги оценка за съдийската работа и кариерно развитие.

Мрежата на американските съдии за България ще популяризира американски практики за управление на съда чрез пряко общуване между американски съдии и българските им колеги. Програмата ще насърчи появата на общност от правни професионалисти, които обсъждат проблеми и обменят опит за напредък към публично отчетна и ефективна съдебна система.

Период на проекта: май 2016 – ноември 2019

Финансиране/Подкрепа/Партньори: Фондация "Америка за България"

Съдия Радослава Качерилска е избрана от Федералния съдебен център на САЩ магистрат, който ще се включи в програмата Visiting Foreign Judicial Fellows Program

Visiting Foreign Judicial Fellows Program дава възможност на чуждестранни съдии, съдебни служители и учени да правят проучвания в Центъра в сферата на правосъдието в САЩ. Федералният съдебен център получи множество кандидатури от български магистрати.

Одобреният кандидат се казва Радослава Качерилска (1985), наказателен съдия в Софийски районен съд. Преди да започне да правораздава, Качерилска е работила като юристконсулт в Министерство на финансите в периода 2010 г. - 2012 г.. Завършва Софийски университет "Св. Климент Охридски" с успех Отличен 6.00 от държавни изпити и с Отличен 5.85 от следването. 

Темата на нейното изследване е "Приложение на електронното правосъдие в американския наказателен процес". Пожелаваме на съдия Качерилска успешен и продуктивен престой във Вашингтон, САЩ в периода април-май.

Следвайте ни