MРЕЖА НА АМЕРИКАНСКИТЕ СЪДИИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Цели и обхват на проекта: Проектът "Стъпка напред: мрежа на американските съдии за България" обхваща две водещи програми: „Инициатива за прозрачни съдебни назначения“ и „Мрежа на американските съдии за България“. Инициативата за прозрачни съдебни назначения e инструмент за обществено наблюдение и оценка на професионализма на кандидати за ръководни постове в съдебната система. Инициативата укрепва съдебната независимост и отчетност, като насърчава политики за основана на заслуги оценка за съдийската работа и кариерно развитие.

Мрежата на американските съдии за България ще популяризира американски практики за управление на съда чрез пряко общуване между американски съдии и българските им колеги. Програмата ще насърчи появата на общност от правни професионалисти, които обсъждат проблеми и обменят опит за напредък към публично отчетна и ефективна съдебна система.

Период на проекта: май 2016 – май 2019

Финансиране/Подкрепа/Партньори: Фондация "Америка за България"

Следвайте ни