ПОЛЕЗНО - полезна и интересна информация на различни теми

Законодателство на Колорадо, САЩ по въпросите на възстановителното правосъдие (restorative justice)

На 22 ноември 2016 г. в гр. София бе проведена лекция на тема "Възстановително правосъдие – възможности за България". Лектори на събитието, проведено дистанционно чрез видео конференция, бяха Спиро Коинис, народният представител Пийт Лий и Мег Уилямс – специалисти, професионално ангажирани с въвеждането и развитието на възстановителното правосъдие в щата Колорадо. По-долу са публикувани нормативните актове, които лекторите цитират и представят в своето изложение, както и аудиозапис на пълната презентация от събитието в София.

Нормативни актове с превод на български език:

Законопроект на Долната камара 07-1129, с който в Дял 64, Въпроси на децата и семейството, в Кодекса на законодателството на Колорадо се въвежда съвет по възстановително правосъдие.

Законопроект на Долната камара 08-1117, с който се приема дефиниция на понятието възстановително правосъдие и се регламентира къде в хода на наказателния процес може да се пристъпи към възстановително правосъдие.

Законопроект на Долната камара 11-1032 и Законопроект на Долната камара 13-1254, с които се разширява приложното поле на възстановителното правосъдие, регламентира се информацията, която ще се събира във връзка с приложението на възстановителното правосъдие, и се уреждат някои въпроси относно финансирането му.

Законопроект на Долната камара 15-1094, с който се разширява съставът на Координационните съвети по възстановително правосъдие.

Аудиозапис: 

Филм за възстановителното правосъдие, включен в лекцията: 

Следвайте ни