Ролята на Висшия съдебен съвет за независимостта на съдебната власт

Видео от дискусията "Ролята на Висшия съдебен съвет за независимостта на съдебната власт", проведена на 12 юли 2017 г.

Част I

Част II

Следвайте ни


  • Начало
    • Полезно
      • Ролята на Висшия съдебен съвет за независимостта на съдебната власт