ДА СЕ СПРАВИМ С ОВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ - СТАРИ МЕТОДИ, НОВ ПРОЧИТ

1) Проектът поставя позитивна основа за бъдещи инициативи на терен, като стимулира активно и изискващо отношение сред младите хора, особено спрямо комуникацията им с държавната и общинска администрация.

2) Проектът има за цел да овласти местни общности в слаборазвитите райони и гетоизираните градски квартали.

3) Проектът поощрява сътрудничеството между вече установени партньорства на неправителствени организации и активисти, както и насърчава изграждането на бъдещи мрежи.

Продължителност: 2017 – 2019 (18 месеца)
Финансиране: OSIFE

Обучителни видеа по проекта:

Държава
(State)

Права
(Rights)

Институции
(Institutions)

Следвайте ни


  • Начало
    • Проекти
      • ДА СЕ СПРАВИМ С ОВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ - НОВ ПРОЧИТ НА СТАРИТЕ МЕТОДИ