ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА

Цели и обхват на проекта: Дарението по проекта "Ефективна съдебна система" надгражда и развива три програми, инициирани от Българския институт за правни инициативи (БИПИ).

1) „Инициативата за прозрачни съдебни назначения“ предлага независим обществен контрол на професионалната оценка, кариерно развитие и израстване на лидери в съдебната система, като така укрепва прозрачността, отчетността и предвидимостта в нейното управление.

2) „Мрежата на американски съдии за България“ всяка година кани няколко американски съдии, прокурори и правни експерти за поредица от срещи и колегиален обмен на идеи с техни български колеги.

3) „Програмата за стипендии за български съдии“ дава възможност на български съдии да участват в практически ориентирано едномесечно проучване по избрани от тях теми във Федералния съдебен център във Вашингтон.

Период на проекта:  април 2020 г.– април 2023 г.

Финансиране/Подкрепа/Партньори: Фондация "Америка за България"

---

Фондация „Америка за България“ е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден по Закона за
подпомагане на източноевропейската демокрация от 1989 година чрез Американската агенция за международно развитие.

Фондация „Америка за България“ подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Даренията, предоставени от Фондация „Америка за България“, развиват дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. За повече информация: www.us4bg.org.

Следвайте ни